Det regnar in på skolan – foajén översvämmad med vatten

Rydsgård Artikeln publicerades
Foto: Sprisse Nilsson

Det regnar in på Hallenborgskolan i Rydsgård. När det regnade som mest förra veckan var bland annat foajén på skolan översvämmad av vatten.

Hallenborgskolan har varit i behov av renovering länge men nu börjar situationen bli akut. I förra veckan när det regnade rikligt strömmade det in vatten via taket i skolans foajé vid matsalen och hinkar fick placeras ut på golvet.

– Det var mycket vatten på golvet, mest i foajén men även i andra utrymmen kom det in vatten. Men de kom snabbt och åtgärdade taket provisoriskt. Det är också bestämt att de inom kort ska laga det permanent, säger skolans rektor Carolina Thornström.

– Men det är bristfälliga lokaler här på Hallenborgskolan. De är i stort behov av renovering, upprustning och tillbyggnad.

I fredags hade skolans ledning möte med ansvariga i kommunen om skolans lokaler, det är kommunen via bolaget Skurups Kommunala AB som äger och ansvarar för lokalerna.

– Jane Bergman som är vd för Skurups kommunala är väl medveten om att lokalerna behöver rustas upp och det var också hon som tog upp att något större behöver göras ganska omgående, säger Carolina Thornström.

– Men det behövs ett politiskt beslut först om det ska bli en större renovering med om- och tillbyggnad och vi har därför tagit fram en tjänsteskrivelse som ska lämnas över till ansvariga politiker och så hoppas vi att vi får ett snabbt beslut. Och det var i alla fall ett väldigt positivt möte vi hade och alla är medvetna om att något måste göras och helst omgående.

Carolina Thornström säger att hon tror att renoveringen kanske har kommit lite i skymundan i och med bygget av den nya skolan.

Jane Bergman berättar att de har tagit fram en stor underhållsplan för skolan.

– Det är visst eftersatt underhåll men det handlar också om framtiden. Ska vi renovera det som behövs nu akut eller satsa på en total ombyggnad av skolan, eventuellt med tillbyggnad? Det måste vi ha svar på och jag har därför vänt mig till skolförvaltningen som nu har frågan på sitt bord, säger Jane Bergman

– Samtidigt har vi redan börjat åtgärda en del på skolan. Vi har bytt hela värmesystemet på skolan till exempel. Där är nu fjärrvärme.