Elev fick inte ledigt – anmälde skolan

Skivarp Artikeln publicerades
Mölleskolan i Skivarp har anmälts av en förälder.
Foto: Matz Jönsson
Mölleskolan i Skivarp har anmälts av en förälder.

En elev i Skivarp ansökte om tre veckors ledighet från skolan. När ledigheten inte beviljades anmälde familjen Mölleskolan till Skolinspektionen.

I februari i år lämnades en ledighetsansökan in till Mölleskolans rektor, Maria Appelgren. Under den tre veckor långa ledigheten var tanken att eleven skulle besöka släktingar utomlands.

Efter att ha pratat med berörda pedagoger beslutade rektorn att avslå den sökta ledigheten på tre veckor.

Efter det för familjen negativa beskedet har föräldern i april anmält Mölleskolan till Skolinspektionen.

Biträdande chef för skol- och utbildningsförvaltningen i Skurup, Stina Hansson, stöttar rektor Maria Appelgren beslut och skriver att beslutet tagits utifrån en samlad bedömning av elevens skolsituation.

Rektorn delar inte förälderns åsikt att den avslagna ledigheten borde beviljas på grund av synnerliga skäl. Hon anser inte heller att släktskap i utlandet är grund för att varje läsår ta ledigt i tre veckor under terminen för att upprätthålla släktrelationer.

Fakta

Enligt skollagen

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för "enskilda angelägenheter".

Beslut om längre ledighet får endast ges om "synnerliga skäl" finns. Det innebär att mycket starka skäl ska finnas, att det är synnerligen viktigt för eleven att vara ledig. Att åka pa ̊semester med familjen är generellt inte ett synnerligt skäl.

Visa mer...