Enad vänster vill vända vinden

Skurup Artikeln publicerades

Socialdemokrater och vänsterpartister bildade enad front i går, när de tillsammans tågade genom Skurups gator. En samlad vänster är en stark vänster, var mottot.

-I den här kommunen har det varit väldigt tydligt att det är socialdemokraterna och vänsterpartiet som står i opposition. Om vi kan göra gemensam sak vinner vi på det allihop. Nu hoppas vi att det här ska bli en återkommande tradition, sade arbetarekommunens ordförande, Maria Nyman Stjärnskog.

Skurupsvänsterns ordförande Anders Hansson nickade instämmande.

-Vi har inte haft något eget första majfirande. Våra medlemmar är väldigt positiva till att vi gör det här tillsammans med socialdemokraterna.

Över kommungränserna

Det gemensamma tåget i Skurup hade även lockat mer längväga vänsterpartister, från bland annat Sjöbo och Ystad.

-Det är bättre att vi stöttar varandra, menade Anders Arenhag, som representerade Vänsterpartiet i Simrishamn.

Hjärtefrågor

Demonstranterna hade valt att profilera sig med sina egna hjärtefrågor. Socialdemokraten Eva Roslund marscherade under parollen "Rotavdrag till alla fastigheter".

-Det är viktigt att alla fastighetsägare ska kunna göra avdrag, inte bara villaägare, menade Eva Roslund, som varit aktiv i hyresgästföreningen i 26 år.

Den yngre partikamraten Albin Svensson, som vikarierar som förskollärare och som just nu letar lägenhet tillsammans med några vänner, propagerade för billigare bostäder. Det är inte bara svårt att över huvud taget hitta en bostad, menade han.

-Lönerna är kassa - och så förväntas man kunna betala hyra med de pengarna.

Därför protesterade han också mot lägre ingångslöner för unga.