Enkätundersökning: Färre unga dricker

Skurup Artikeln publicerades
Fältsekreterarna Hilde Pettersson och Charlotte Mounir gläds över den positiva trenden att allt fler unga uppger att de inte dricker alkohol.
Foto: Katarina Melvinger
Fältsekreterarna Hilde Pettersson och Charlotte Mounir gläds över den positiva trenden att allt fler unga uppger att de inte dricker alkohol.

Färre Skurupsungdomar dricker alkohol. Det visar den senaste enkätundersökningen bland elever i årskurs 7 till 9. Även bruket av narkotika har minskat samtidigt som allt färre unga röker.

Skurups kommun har under tre år praktiserat Öckerömetoden som bygger på att man varje år undersöker ungdomarnas alkohol- och droganvändning.

I Skurup pekar trenden nu åt rätt håll, färre använder alkohol och droger jämfört med hur det såg ut för några år sedan.

2016 svarade 20 procent av eleverna på Skurups högstadieskolor Alléskolan och Mackleanskolan ja på frågan om de hade druckit sig berusade under det senaste året.

2018 har motsvarande siffra sjunkit till 13,8 procent.

Den positiva trenden är helt och hållet föräldrarnas förtjänst, det betonar Skurups fältsekreterare Hilde Pettersson.

– Det är väldigt positivt, jättebra. Föräldrarna är nyckeln. Vi har kontinuerligt arbetat med att informera föräldrar och få dem att prata med sina barn om att det är nolltolerans som gäller fram till att barnen är 18 år, och det har gett resultat, säger Hilde Pettersson.

Hon och kollegan Charlotte Mounir arbetar bland annat med att på skolornas föräldramöten informera föräldrar om ungdomar och droger.

– Ganska ofta förekommer det att föräldrar säger ”Nej, jag tillåter inte att mitt barn dricker”, men när man sedan frågar om föräldern faktiskt har gjort detta klart för sitt barn, om de har pratat om droger hemma på allvar, då visar det sig att många inte har det. Men det är viktigt att man som förälder pratar med sina barn om varför man inte vill att de dricker.

Det handlar om att ge ungdomarna anledningar till att avstå, om att visa att man bryr sig och om att informera om vad som faktiskt kan ske om man dricker, säger hon.

– Den som dricker alkohol utsätter sig lättare för risker. Man hamnar lättare i slagsmål, kanske har sexuella aktiviteter man inte vill ha och så vidare. Barnen revolterar, de testar gränser men de lyssnar faktiskt mycket mer än vi tror på sina föräldrar och tar intryck av vad föräldrarna säger.

– Det finns en parallell mellan vad föräldrarna tillåter och hur mycket barnen faktiskt dricker, det visar all forskning.

Även bruket av narkotika minskar bland Skurups unga.

– Förra året var det oroväckande högt, 6,8 procent av högstadieeleverna uppgav då att de hade provat narkotika, oftast cannabis. Nu har det sjunkit till 3,3 procent och det är en betydligt bättre siffra även om det fortfarande är något vi måste arbeta hårt med, säger Hilde Pettersson och tillägger att en stödgrupp för föräldrar med minderåriga som använder narkotika har inrättats.

Värt att notera är att unga även röker i mindre utsträckning än tidigare.

Öckerömetoden görs i samarbete med forskare på Malmö universitet, ytterligare tre kommuner ingår.