Fiskare stämmer staten på miljoner

Skurup Artikeln publicerades

Brandövningarna på Malmö airport har förorenat fisken i Börringe­sjön och Fjällfotasjön strax söder om flygplatsen. Fisken går inte att sälja och yrkesfiskaren, Per-Erik Persson i ­Abbekås, stämmer nu den statliga koncernen Svedavia på närmare fyra miljoner kronor.

– Jag vill ha ut ersättning för att jag inte kan fiska fisken i de sjöar som jag har arrenderat i fyrtio år, säger han.

Striden om ersättningen har pågått sedan 2011 och hittills har staten, i form av Svedavia, vägrat att gå med på Perssons ersättningskrav. Nu pekar det mesta på att tvisten avgörs av mark- och miljödomstolen i Växjö.

Ökat beståndet

Bakgrunden är det arrende av de båda sjöarna som Persson har haft sedan 1971. Under tiden har Per-Erik Persson lagt ner resurser motsvarande cirka 40 000 kronor årligen på att öka beståndet i sjöarna. Bland annat har han under 1990-talet planterat in ål. Sjöarna innehåller abborre, gädda, gös och ål, men de huvudsakliga inkomsterna har Persson hämtat från ålafisket.

2011 upptäckte länsstyrelsen att vattnet i de båda sjöarna var förorenat med ämnen (PFOS och PFOA) som läckt ut i sjöarna från det skum som flygplatsens räddningstjänst använt vid övningar. Fisken i sjöarna hade fått förhöjda värden och länsstyrelsen beslöt förbjuda Persson att sälja sina fångster kommersiellt.

Med ålderns rätt håller Persson på att dra sig tillbaka från det fysiskt betydligt tyngre kustfiske han bedriver med Abbekås som bas. Länsstyrelsens beslut att stoppa försäljningen av den hälsovådliga fisken innebär att Persson under de tre år som gått sedan försäljningsstoppet infördes, enligt egna beräkningar, vid det här årets utgång förlorat 1,2 miljoner kronor i inkomst.

– De erbjöd mig 20 000 kronor per år i ersättning samtidigt som de ville att jag skulle fortsätta betala arrendet på 40 000 kronor per år. Det är ett fruktansvärt skambud och de är så långt ifrån verkligheten som man kan komma, säger han.

Oense om belopp

Enligt den stämningsansökan som Per-Erik Persson lämnat in till mark- och miljödomstolen har Svedavia medgett att man förorsakat skadan och även att man är ersättningsskyldig. Däremot befinner sig parterna långt ifrån varandra när det gäller beloppets storlek.

YA sökte under gårdagen förgäves företrädare för Svedavia för en kommentar. Enligt företagets juridiska enhet befinner sig den ansvarige tjänstemannen på semester.

– Vi har inte sett stämningsansökan och det är därför svårt för oss att kommentera detta, säger Richard Wellemtets, på Svedavias presstjänst.