Fler fiskebodar i Hörte hamn

Skurup Artikeln publicerades

Hörte hamnförening ansöker nu om att få sätta upp fler fiskebodar. Dagens 10 ska utökas till 17. För att få del av de nya bodarna krävs att man redan har kajplats i hamnen.

Föreningens ordförande Jens Pagh säger att det i dag finns ett 30-tal platser i hamnen. Men ännu fler vill dit.

15 personer står i dag i kö till en kajplats. Idealet hade varit att det fanns en bod till varje plats men så långt sträcker sig inte hamnföreningen i nuläget.

Jens Pagh säger att de samrått med stadsarkitekt Robert Werner och kommit fram till att sju nya bodar är lagom.

Kommunen har också gett bygglov. Närmast är det nu länsstyrelsen som ska besluta om bygget får dispens från strandskyddet.

Något Jens Pagh hoppas då bodarna ska ligga intill de befintliga.

- För att få en trevlig atmosfär hade det varit bra med fiskebodar på hamnplan. Lite mer som i Bohuslän.

Han utesluter inte att det i framtiden kan bli aktuellt att söka bygglov för ännu fler bodar.

De tilltänkta nybyggena kommer att bli mellan åtta och tio kvadratmeter stora. Samtliga med mörkröd träfasad. I övrigt löper projektet med torskodling i hamnen vidare. Som tidigare känt blir det ingen start i år men Jens Pagh säger att det är betydelsefullt med privata initiativ för Hörte.

- Annars kan inte hamnen leva. Att driva en hamn är förenat med stora kostnader och vi är bara en ideell förening.