Fornminnen registrerade i Abbekås

Skurup Artikeln publicerades

Den arkeologiska undersökningen väster om Abbekås är nu klar. Sex områden norr om kustvägen pekas ut som känsliga ur fornlämningssynpunkt.

För drygt en månad sedan rapporterade YA om arkeolog Bengt Jacobsson som genomförde en fältstudie på ett område väster om Abbekås. Under sin två dagar långa inventering undersökte han 97 hektar norr om väg 9.

Målet var att identifiera var dolda fornlämningar kan finnas och fältstudien var ett steg i den arkeologiska undersökningen som gjordes av området. Bakgrunden är att kommunen vill planlägga ett markområde på cirka 160 hektar för att bygga bostäder. Men trakten runt Abbekås är full av fornlämningar. Vissa är kända i dag medan andra kan finnas dolda under marken.

Innan kommunen går vidare med sina byggplaner måste det därför utredas vilka delar av det tänkta planområdet som är känsliga ur fornlämningssynpunkt. I rapporten som nu lämnats till kommunen finns sex mindre områden markerade inom det tänkta planområdet.

Dessa områden anses vara känsliga ur fornlämningssynpunkt vilket innebär att sannolikheten är stor att det finns dolda fornlämningar under marken.

I rapporten redovisas också alla fornlämningar som är kända i dag inom området. Och Skurups kommun får nu utgå från den arkeologiska utredningen om området ska planläggas. – Ofta låter man bli att bygga på de delarna som är pekas ut som känsliga. De lämnas orörda och kan till exempel vara parker eller grönområden, säger stadsarkitekt Robert Werner

– Eller gräver man ut och dokumenterar fornlämningarna. Om man gjort det kan man sedan exploatera marken om det inte finns ytterst unika lämningar. Då måste de ligga kvar.