Första torskodlingen planeras i Hörte hamn

Skurup Artikeln publicerades

En torskodling planeras att starta till sommaren i Hörte hamn. Odlingen blir i så fall den första och enda i hela Sverige. Tidigare har fiskeriverket odlat torsk på prov. Torsk anses som mycket svårodlad vilket är en förklaring till att det inte görs i Sverige.

– Det är något av en barndomsdröm, säger Fredrik Bodecker i Echelon trading i Stockholm som planerar att starta odlingen i augusti.

Till en början planerar Echelon att odla fram sättfiskar på land. Och nästa år gå vidare med kassodlingar i havet. Och går allt som planerat kan de första odlade fiskarna vara klara för slakt och försäljning hösten 2010.

– I Norge har man redan kommit långt med torskodling. Där har staten gått med stort stöd, berättar Fredrik Bodecker. Om några år kommer vi nog att översvämmas av norsk torsk.

Ansökningshandlingar för odlingen är inlämnade till länsstyrelsen där man tycker att projektet verkar intressant.

– Vi ser positivt på planerna, säger fiskeridirektör Johan Wagnström på länsstyrelsen. Det kan dessutom skapa arbetstillfällen.

Han ser inga risker med odlingen i Hörte.

– Möjligen kan det bli en liten genetisk påverkan på torskbeståndet om man släpper ut fisk i havet för att stödja det naturliga beståndet, säger Johan Wagnström. Men det är som sagt en liten risk.

I Hörte kommer odlingen att placeras på hamnföreningens mark i ett tält.

– Det blir en försöksodling där vi ska skaffa erfarenheter för en större kommersiell anläggning, säger Fredrik Bodecker. Vi kommer att börja med att odla sättfiskar som är 10-15 centimeter stora. All odling kommer att vara ekologisk.

Man har även planer på att odla torsk för att sätta ut i havet och förstärka det naturliga beståndet.

– Jag har lagt ut en trevare hos Fiskeriverket, säger Fredrik Bodecker.

På Fiskeriverket ser man mycket positivt på en torskodling i Skåne.

– Torsk är mycket svårodlat, berättar fiskeribiologen P-O Larsson vid havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Men södra Östersjön anses som lämpligt för odling enligt en utredning som nyligen gjorts.

P-O Larsson ledde den svenska torskodlingen på 1990-talet som gjordes för att stödja torsken i Bottenhavet.

– Den lades ner, men vi visade att det gick att odla torsk. Staten ville inte skjuta till mer pengar.

Han utgår från att fiskodlingen i Hörte får stöd från EU:s fiskerifonder som administreras av Fiskeriverket.

– I Sverige har vi aldrig lyckats göra slut på pengarna för vattenbruk utan det mesta har skickats tillbaka till EU, berättar P-O Larsson.

I Norge har man kommit mycket långt med odling av torsk och staten har där skjutit till mycket pengar.

– Vi kommer att utnyttja kunskaperna därifrån, säger Fredrik Bodecker.