Frågan om sopsortering delar politikerna

Skurup Artikeln publicerades
Fyrfackskärl. Arkivbild.
Fyrfackskärl. Arkivbild.

Fyrfackskärl för att kunna sortera soporna direkt, eller behålla det som det är idag, med en tunna för matavfall och en för hushållsavfall?

Det är frågan som delar politikerna och som ska upp till beslut på nästa fullmäktigemöte.

Inom kort ska det göras en ny upphandling angående sophämtningen. Men åsikterna har gått isär om huruvida mer sopsortering på hemmaplan är att föredra framför att köra till återvinningen med det man sorterat.

– Man kan ju ha ett frivilligt system om fortsätter som vi har det idag, men sen träder ju lagstiftningen i full kraft 2025 och då blir det lag på att man ska kunna sortera sitt avfall ”fastighetsnära”. Då får FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) ansöka om tillstånd att sätta upp insamlingsplatser till en- och tvåbostadshus, säger Lena Johansson, miljöstrategiska enhetens chef.

Vad som räknas som fastighetsnära kan inte Lena Johansson säga, men hon ser att det i så fall skulle dyka upp gröna återvinningsstationer i många gathörn.

I dagsläget vägs soporna med ett litet chip i varje tunna.

– Det är ett bra system, men det vi vill nå ut med är att fastighetsägarna ska sortera mer. Vi får inte in så mycket matavfall som vi hade önskat, säger Lena Johansson.

Flerfackssystemet finns idag i ett stort antal kommuner och går ut på att fastighetsägaren får två tunnor med fyra fack i varje. Där kan man förutom mat- och restavfall också sortera ljust och färgat glas, metall, tidningar, papper och plast.

– Jag tycker själv att det är ett smidigt sätt. Det är en lyx att ha det hemma, säger Lena Johansson.

Hon får medhåll av Miljöpartiets Maria Ivansson.

– Jag tycker att det vore ett ypperligt tillfälle att byta till fyrfackskärl nu när det ska göras en ny upphandling. Framförallt är det ju en service till medborgarna.

Hon ser även en risk att kommunen med det nuvarande systemet inte kommer kunna leva upp till det kommande lagkravet om ”fastighetsnära” sortering.

Kostnaderna för den typen av sophämtning som finns idag skiljer sig av naturliga skäl från hushåll till hushåll, och dagens villataxa ligger beroende på kärlstorlek på mellan 3 800 och 2 200 kronor.

Fyrfackskärlen skulle bli dyrare för vissa villaägare, men billigare för andra.

– Utan att kunna vara alltför exakt skulle kostnaden ligga någonstans runt 3 000 kronor per år. Men i Skurup blir inte skillnaderna så stora att vi ser någon anledning till att inte införa systemet av kostnadsskäl, säger Lena Johansson.