Granne motsätter sig torskodling i Hörte

Skurup Artikeln publicerades

Om en månad ska torskodlingen i Hörte vara i gång enligt planerna. Men det kan dra ut på tiden.

En av grannarna menar att det inte gått rätt till när byggnadslovet gavs och överklagar nu beslutet till länsstyrelsen och kräver att det upphävs direkt och görs om.

I beslutet som är taget på delegation av kommunens byggnadsinspektör sägs det att berörd granne har fått tillfälle att yttra sig och att inga synpunkter har kommit in.

– Detta är felaktigt, skriver grannen till länsstyrelsen.

Beslutet om tälthallen där fiskodlingen ska bedrivas är taget som ett enkelt bygglov utan beslut om samråd.

Enligt grannen var Fredrik Bodecker som driver projektet i kontakt med honom på telefon. Då meddelade grannen att han var negativ till projektet.

Nu vill han att bygglovsprocessen görs om.

Och att samråd hålls med samtliga grannar inom 500 meters avstånd.

– Projektet är ett industriprojekt och ska då behandlas med de restriktioner och krav som miljöbalken ställer, skriver Hörtebon.

Han vill också att miljö- och byggnadsnämnden är med vid en ny prövning av tälthallen.

Den planerade torskodlingen i Hörte hamn är en försöksodling som kan ses som ett första steg till en större kommersiell fiskodling.