Hamnen i Hörte på väg att rustas upp

Skurup Artikeln publicerades

Hörte hamn har slumrat lite av en Törnrosasömn de senaste åren men nu ska det bli mer liv i det gamla fiskeläget. En ny hamnförening bildades i höstas och den har stora planer för hamnen. Först ska man dock börja med att muddra hamnen.

- Vi ska försöka utveckla hamnen och även utnyttja de stora turistströmmarna förbi Hörte, berättar Jens Pagh som är ordförande i Hörte hamnförening. I framtiden kanske det kan växa upp något näringsställe med anknytning till fisket, ett rökeri till exempel.

Men just nu har föreningen många andra uppgifter att ta tag i som pockar på en snabb lösning. Hamnen är nedgången och i stort behov av upprustning.

- Det är hål i pirarna och kajsidorna håller på att välta ner, säger Jens Pagh. Vi hoppas kunna få EU-bidrag för att rusta upp hamnen.

Man har även varit i kontakt med kommunen som ser positivt på den nya hamnföreningen.

- Kommunen vill inte äga hamnen men vill gärna hjälpa oss. De tycker att det är bra att vi ska försöka rusta upp hamnen, berättar Jens Pagh.

En yrkesfiskare har Hörte som hemmahamn. Detta kan bli nog så viktigt eftersom möjligheten att få bidrag från EU ökar väsentligt om det finns yrkesfiskare i hamnen.

För närvarande har dock yrkesfiskaren flyttat till den närbelägna Abbekås hamn eftersom Hörte hamn i igenslammad.

- Han vill inte riskera att inte komma ut ur hamnen i Hörte, säger Jens Pagh.

Under våren kommer hamnföreningen att muddrar hamnen. Man har skickat in en ansökan om tillstånd för muddring till länsstyrelsen. Där skriver föreningen att hamnbassängen är i stort sett oframkomlig även med mindre plastekor.

- Hamnen är öppen mot syd och när vågorna slår in i hamnen fylls den igen rätt snabbt, säger Jens Pagh. Man får göra regelbundna muddringar. Nu måste man fälla upp båtmotorn inne i hamnen för att kunna komma ut.

Den gamla kranen i hamnen är nu borta. Det var tidigare en välkänd silhuett men blev till slut mest en skrothög.

Föreningen har även haft en städdag i hamnen och kommer att ha mer ordning på båtar och bodar.

Men man kommer inte att förvandla den gamla hamnen till något helt nytt.

- Nej, det är viktigt att behålla den gamla charmen. Att asfaltera är till exempel inte aktuellt. Man får gå en försiktig balansgång.

Hamnföreningen hoppas också kunna fånga upp de talrika turister och fritidsfiskare som finns på Sydkusten. En ny hemsida har föreningen precis startat på: www.hortehamn.se

- Läget vid Hörte kan inte vara bättre, säger Jens Pagh.

Gert Ljungqvist

0411-55 79 06

gert.ljungqvist@ystadsallehanda.se