Högtryck för Hörtes växande hamnförening

Skurup Artikeln publicerades

Hörte hamnförening har redan satt hamnen på kartan för byborna och genom extrainsatta fixardagar har färdigställandet av den nya mötesplatsen nu intensifierats. Snart kan de inte bara skryta med Sveriges sydligaste lövskog.

Hamnplanen sjuder inte enbart av fågelliv denna söndagsmorgon. Allt medan bilar med helgflanörer kommer och går hörs motorsågar och gräsklippare smattra i förmiddagssolen. Bertil Nilsson, föreningens ordförande, visar oss in i det gamla hamnkaptenshuset som nyligen anslutits till det kommunala vattenledningsnätet. Huset har även utrustats med tillgänglighetsanpassad toalett och under sommaren planeras en separat avloppsanläggning att vara på plats.

- Det har tagit några år men nu är det snart bara inredning och en entreprenör som saknas. Vi har fått stöd av kommunen som bland annat stått för vattenanslutningsavgiften. Färskvatten är ju en förutsättning för vilken verksamhet som helst, förklarar han.

Elinstallationerna är också så gott som färdiga. I den västra delen av huset är det tänkt att hamnförenigen ska husera och i den andra änden planeras för caféverksamhet. Bertil Nilsson vill inte göra någon glädjebedömning men om allt går som han hoppas är det liv i huset mot slutet av sommaren.

- Arbetet har helt enligt föreningens mening framskridit långsamt. Vi har tagit hjälp av företagare från liknande verksamheter som kommigt med råd och synpunkter på hamnen och husets utformning. Tanken är att snart hitta någon som vill satsa på kvalitet och på ett bra sätt kombinera fisk- och caféverksamhet

Ett tiotal av föreningens medlemmar har under dagen slutit upp för att bygga ut bryggan, åtgärda kajkanter och spackla kaptenshuset invändigt.

- Det märks att fler och fler vill hjälpa till när vi kommit så här pass långt.

Från början var det tänkt att de även skulle bygga ett fågeltorn på platsen men för att undvika besvärliga bygglovsprocesser kom man istället fram till att tillvarata ett gammalt båtskjul.

- Det är alltid knepigt när man vill bygga på höjden men vi kom på att det räckte med att gallra bland träden för att få fri sikt från den här boden. Tanken är att fågelskådare ska kunna ta vind- och regnskydd här samtidigt som de kan skåda.

Hittills har ena kortsidan täckts av glaspartier men innan fågelhuset är färdigt ska det få gräsbeklätt tak skjutbara och glasväggar. Peter Spetz har skådat fågel i Hörte hamn i snart tio år. Nu sitter han i en fällstol i solen med tubkikaren riktad mot horisonten.

- Det här är en känd pålats i fågelskådarkretsar. Det är ett unikt ställe och jag tycker det är bra att föreningen använt befintliga byggnader.

Till hösten ser han fram emot att kunna skåda sjöfågel från glashuset även när vinden blåser kallt.