Hörte hamn får nytt liv

Skurup Artikeln publicerades

Hamnen i Hörte ska nu utvecklas ännu mer. Hamnföreningen behöver drygt 560 000 kronor för att förverkliga sina idéer och har nu fått klartecken för 125 000 kronor från kommunen.

– Det är som är bra med det här projektet är att det ger sysselsättning till ungdomar. Det är en viktig anledning till att vi går in och stödjer, säger kommunalrådet Niklas Sjöstedt (M).

Hörte Hamnförening har också ansökt om att få 300 000 kronor från EU-projektet Leader Söderslätt. 100 000 kronor kommer från eget ideellt arbete. På kommunstyrelsens möte på torsdagen beslutades att Skurups kommun ska bidra med 125 000 kronor till projektet.

Hamnföreningen anser att Hörte hamn är ett kulturarv som måste bevaras och utvecklas och syftet med det nuvarande projektet är att lära mer om hamnens historia, fiske och bygden. Projektet ska också bidra till fler arbetstillfällen för ungdomar genom praktik och sommarjobb. Tillsammans med Skurups kommun planeras att tolv ungdomar ska få arbete i hamnen i treveckorsperioder.

Hamnen har redan fräschats upp av föreningens medlemmar. Nu ska säkerheten och tillgängligheten i hamnen ses över. Kajkanter ska förbättras och en sjösättningsramp göras i ordning. Där ska också bli fler båtplatser.

Föreningen vill lära ut mer om fiske genom ett brett kursutbud med allt från hur man röker fisk till sjövett.