Hörte hamn måste muddras

Skurup Artikeln publicerades

Hörte hamn måste muddras. Det har hamnföreningen i Hörte kommit fram till.

Djupgåendet i den lilla hamnen är vid lågvatten endast 80 centimeter och till och med mindre roddbåtar har svårt att ta sig in och ut i hamnen.

– Vi väntar nu på att det ska bli riktigt lågvatten så att muddringsmaskinen kan köra in, säger Alla Nordstrand, ledamot i Hörte Hamnförening.

Nordstrand uppskattar att djupgåendet måste bli åtminstone 1,20 meter. Han skulle också gärna se att behovet av muddring minskar i framtiden. Exakt hur det ska gå till vet han Nordstrand, men han funderar i termer av hamnpir för att minska ansamlingen av den sand som strömmarna för med sig.

Skurups kommun har gett klartecken till att lägga upp muddermassorna i den östra delen av hamnen. Marknivån ska inte påverkas nämnvärt av den åtgärden.

Hörte Hamnförening väntar nu närmast på att få klartecken till muddringen av länsstyrelsen. Hamnen muddrades senast 2008.