Hörtes fiskehamn får ett lyft

Skurup Artikeln publicerades

Den lilla fiskehamnen i Hörte ska få en välbehövlig ansiktslyftning. Nyligen gav också länsstyrelsen klartecken till att muddra i hamn-inloppet. Djupgåendet behöver ökas från 0,80 meter till åtminstone 1,20 meter.

– Entrepenören är klar och egentligen ska vi ha kommit igång runt den sjätte eller sjunde juni, men jag har lyckats få en förlängning fram till den 13 juni. Det kan ju bli dåligt väder, säger Bertil Nilsson, ordförande för Hörte hamnförening.

Det grunda inloppet gör att hamnens ende yrkesfiskare, Arne Ekblad, har sin fiskebåt i Abbekås hamn i stället för i Hörte.

Föreningen har också fått 125 000 kronor från kommunen samt ytterligare motsvarande 138 000 kronor från företag och föreningar. Ytterligare drygt 100 000 kronor räknas in genom den ideella arbetstid som hamnföreningens medlemmar lägger ned i arbetet på hamnen.

En förutsättning för att kunna söka ytterligare pengar för landsbygdsutveckling inom EU:s ram för leaderprojekt.

Leaderkontoret på Söderslätt beviljade därför nyligen 438 000 kronor till Den gröna hamnen, som man valt att kalla projektet. Pengarna får man för att i samarbete med ortsbefolkningen, företag, föreningar och kommunen snygga upp hamnen och förbättra tillgängligheten till såväl kajerna, som de delar som finns på landbacken.

– Tanken är ju att vi ska höja statusen på hamnen. Projektet består av en kombination av flera åtgärder som innebär ungdomsarbetsplatser, utställning, uppfräschning av huset, fler båtplatser och kulturarrangemang samt ett antal olika kurser om fiske, fiskare och fiskar. Alla detaljerna är ju inte klara än, förklarar Bertil Nilsson.

Mellan 50 och 60 personer är medlemmar i hamnföreningen. Tillsammans har man nu ambitionen att rusta upp den gamla hamnen. Bertil Nilsson understryker att förändringsarbetet hela tiden måste göras med respekt för de historiska värden som finns i hamnen.

Ett exempel på den entu-siasm som leaderprojektet bidragit till bland medlemmarna i föreningen är den arbetsdag som ägnades åt att säkra kajkanterna, rensa ut skräp i den gamla hamnstugan och rusta upp en gammal ålabåt som ligger på land.

– Den är en symbol för ålafisket tillbaka i tiden. Den fixade vi till under arbetsdagen och den kan ju till exempel användas av en skolklass på utflykt, säger Bertil Nilsson.

Rinnande vatten, toaletter och avlopp ska dras in i det gamla hamnkaptenshuset samtidigt som man ska försöka behålla den utbankade oljefatsplåt som lagts som tak på huset. Avloppet ska anpassas för att kunna platsa inom ramen för de gröna tankar som föreningen vill ska prägla området i framtiden.

I planerna ingår också ett tänkt samarbete med ornitologer. Skyltar med de flyttfåglar som passerar ska sättas upp och åtminstone en flyttbrygga kommer förmodligen att placeras ut. Går planerna i lås kan några båtar för uthyrning hamna i hamnen.

Nilssons uppskattning visar på att flera 1 000-tals turister passerar förbi på väg 9 ovanför hamnen. Förhoppningen är att hamnen synliggörs och blir en positiv upplevelse för dem som tar sig tiden att stanna.

Det närbelägna byalaget i Dybäck har redan fixat en boulebana i hamnen och grillplatser lär komma upp inom den närmaste framtiden.