Inspiration ska bryta isolering

Skurup Artikeln publicerades

Tillsammans är vi starkare. Det är ledordet bakom "Våga vara stjärnentreprenör", det nystartade företagsnätverket Siws första arrangemang.

– Vi behöver öka våra kontaktytor företagarna emellan, så att vi kan köpa tjänster inom kommunen och slipper springa åt så många olika håll. Det skapar en starkare gemenskap, säger Annika Dacke.

Hon är vice ordförande i företagsnätverket Siw, som bildades i mars i år och nu anordnar sitt första stora arrangemang, ett seminarium för lokala företagare.

Siw är visserligen ett nätverk för kvinnor, men när "Våga vara stjärnentreprenör" hålls i Nils Holgerssongymnasiets aula klockan 8.30–16.30 på måndag är alla kommunens företagare, oavsett kön, inbjudna.

Utöver att knyta band mellan de lokala företagarna hoppas Siw även att de inbjudna föreläsarna fungerar som inspirerande förebilder.

En av dessa är Therese Albrechtson som på sex år har hunnit starta fyra företag samt bli en prisad entreprenör, författare och flitigt anlitad föreläsare – trots att hon bara är 25 år.

Siwmedlemmarna själva håller också korta föredrag i så kallad Pecha Kucha-stil, för att spegla mångfalden av verksamheter i kommunen. Föredragen har förberetts i grupper, uppdelade efter bransch. Inte helt okontroversiellt, medger Annika Dacke.


– I grunden ser vi ju varandra som konkurrenter, men nu tvingades vi att samarbeta. Det har fungerat jättebra. Vi tjänar mer på att samarbeta. Ingen har ju exakt samma kompetens som de andra.

Dagen avslutas med en paneldiskussion, vars övergripande tema är vad Skurup kan göra för att skapa förutsättningar för de lokala företagen att växa.

Bland deltagarna finns representanter för båda politiska blocken.

En viktig fråga som avhandlas är hur fler ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden och vad som görs och kan göras för att underlätta anställningar av unga människor.