Klart för nya bodar i hamnen i Hörte

Skurup Artikeln publicerades

Hörte hamnförening får tillstånd att sätta upp sju nya fiskebodar i hamnen.Länsstyrelsen ger dispens trots att det egentligen är strandskyddat område.

Men eftersom det rör sig om mark som redan i dag används som hamn och inte får någon påverkan på djur eller natur ges tillstånd.

Bodarna ska placeras intill de redan befintliga.