Klotter på allmän plats polisanmält

Skurup
Foto:

Artikeln publicerades 17 juli 2017.

Skurups kommun har polisanmält två fall av klotter. Det ena rör sig om okvädningsord och annat på ett bord på lekplatsen i Stadsparken. Enligt kommunens uppskattning kommer det att kosta cirka 5 000 kronor att ta bort klottret. Det andra fallet rör klotter i gångtunneln under Järnvägsgatan. Notan för klottersaneringen där bedöms också hamna på runt 5 000 kronor.