Krav på stopp för fiskodling avslås

Skurup Artikeln publicerades

Länsstyrelsen inhiberar inte bygglovet för torskodlingen i Hörte hamn. En granne hade begärt att beslutet skulle upphävas direkt.

Fredrik Bodecker som planerar att starta torskodling har fått bygglov av Skurups kommun för en tälthall där fiskodlingen ska bedrivas.

Grannen har överklagat bygglovet och samtidigt begärt att beslutet upphävs direkt.

Men länsstyrelsen avslår hans begäran om ett snabbstopp.

– Vi bedömer att tillräckliga skäl för att inhibera det överklagade beslutet inte har kommit fram i ärendet, skriver länsstyrelsen.

Myndigheten kommer senare att pröva grannens överklagande. Han menar bland annat att torskodlingen är ett industriprojekt som ska prövas enligt de krav som finns i miljöbalken. Och att inget samråd har skett med grannarna.

I dag finns inga torsk-odlingar i Sverige. Blir planerna verklighet skulle det vara smått unikt. Torsk anses vara en mycket svårodlad fisk. Odlingen är tänkt att börja i liten skala.