Kulturella miljöer bevaras och lyfts fram

Skurup Artikeln publicerades
I Hörte hamn är arbetet med att förstärka piren redan igång.
Foto: Mark Hanlon
I Hörte hamn är arbetet med att förstärka piren redan igång.

Bertil Nilsson har som ordförande i Hörte hamnförening och även i Svaneholms slotts andelsförening ett finger med i spelet när det gäller flera av de satsningar som fått pengar av Skurups sparbank. På Svaneholm har både rökhuset och fiske- och naturvårdsföreningen fått pengar.

Svaneholms slotts andelsförening får 45 000 kronor för att göra rökhuset redo för användning även under de kallare årstiderna. En välkommen uppdatering.

– Vi vill kunna använda rökhuset även under vinterhalvåret, då krävs det vissa åtgärder, säger Bertil Nilsson.

Pengarna ska gå till en ny ytterdörr och fönster samt en värmepump.

– Det gäller att öka möjligheterna. Under 2017 hade vi över 100 000 människor som besökte Svaneholm. Rökhuset med sin placering precis bredvid slingan runt sjön skulle kunna användas på fler sätt, säger Bertil Nilsson.

Under sommaren 2017 genomgick det gamla rökhuset en förvandling. Under sommarmånaderna har det bjudits på både te och konst när Tong Wang och Lan Lan drivit Swanlake gallery and teahouse.

Om det blir en fortsättning även nästa sommar är dock inte klart ännu.

Rensning av Svaneholmssjön är årligen återkommande. Nu får föreningen möjlighet att projektanställa en biolog.
Rensning av Svaneholmssjön är årligen återkommande. Nu får föreningen möjlighet att projektanställa en biolog.

När det gäller Svaneholmssjön har arbetet med att rensa sjön pågått i flera år. Tack vare 50 000 kronor från sparbanken vill föreningen nu projektanställa biologer som kan undersöka sjöns status.

– Svaneholmssjön är ju en av södra Sveriges mest artrika sjöar och därmed mycket känslig. Det finns oerhört mycket kunskap inom föreningen, men med projektanställda biologer ska man kunna göra en plan för att återställa sjöns status, säger Bertil Nilsson.

Även Hörte hamnförening har fått 50 000 kronor från miljonen. Sedan tidigare har föreningen flaggat för, men också sökt andra medel, för att piren i hamnen är i mycket dåligt skick.

– Steg ett blir att stärka den västra delen av piren, bredda och stabilisera den. Man har kunnat ta sig ut där även tidigare, men vatten har sköljt rakt igenom den. Vi har oroat oss för pirhuvudena, men nu ger bankens pengar oss möjlighet att fortsätta arbetet, säger Bertil Nilsson.

En annan del av projektet i Hörte handlar om att bevara hamnen som ett kulturarv.

– Vi kommer att bjuda in länsstyrelsen, kommunen och banken för att berätta om hur vi vill bevara prägeln av kulturhamn. Samtidigt har ju Hörte gått från att vara slumrande till att bli ett mycket välbesökt turistmål längs sydkusten, mycket beroende på Hörte Brygga naturligtvis.

Hörte hamnförening vill att besökarna ska se helheten och möjligheterna med både restaurangen, piren, boulebanan och den vackra kulturmiljön.

– Det ska vara en levande plats där du är lika välkommen avsett om du ska äta på Hörte Brygga eller om du kommer på cykel med din egen kaffekorg, säger Bertil Nilsson.

Under våren är tanken också att det ska sättas upp skyltar som berättar om all den ålafiskekultur som finns bevarad i hamnen, som till exempel den gamla ålabåten.

Redan tidigare har hamnföreningen fått pengar från sparbanken, då bland annat till att renovera det gamla fiskarhuset, där den siste ålafiskaren Arne Ekblad tidigare huserade.

Bertil Nilsson, ordförande i Hörte hamnförening.
Bertil Nilsson, ordförande i Hörte hamnförening.
Rökhuset från en ny ytterdörr och tätare fönster.
Foto: Mark Hanlon
Rökhuset från en ny ytterdörr och tätare fönster.