Kyrktornet i stort behov av renovering

Skurup Artikeln publicerades

Tornet till kyrkan i Västra Vemmenhög är i dåligt skick. Det regnar in, plåten är undermålig och det går en stor spricka genom hela fasaden. Nu inleds arbetet med att få till stånd en renovering.

Något måste göras. Det är utgångspunkten för Skivarps församling som nu vänt sig till länsstyrelsen för att få tillstånd till en renovering.

Kyrkorådets ordförande John Wickman säger att det först och främst handlar om att göra i ordning tornet.

– Takbrädor under tornspiran är ruttna. Men exakt hur det ser ut vet vi först när tornspiran lyfts av. Oftast är det värre än det ser ut.

Som det är nu läcker det in genom tornet. Den stora sprickan i fasaden har också funnits i flera år.

Startsträckan inför ett sånt här arbete är lång och John Wickman räknar med att en renovering kan bli aktuell först 2012.

Och tills dess kan situationen förvärras ytterligare lite.

En konsult på företaget Ramböll, som församlingen anlitat, skriver i ansökan till länsstyrelsen att åtgärder måste till för att säkerställa tornets stabilitet.

Till det behöver tornets yttertak bytas.

Även på den resterande delen av kyrkan är det flera saker som måste ses över.

John Wickman säger att fasaden bör kalkas, fönstren behöver en översyn och på insidan har det flagnat ganska mycket i valven.

Även elsystemet måste tittas över.

– Men när det gäller insidan kommer det i sista hand. Kanske blir det inte aktuellt förrän 2014 i så fall.

Eftersom det ännu inte är bestämt hur mycket som ska görs finns det i dagsläget ingen prislapp på arbetet.

Men församlingen söker nu ekonomisk hjälp i form av så kallat kyrkobyggnadsbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

John Wickman säger vis av erfarenhet att det enda som är säkert är att det blir dyrt.