Lurade internetkunder på 100 000-tals kronor

Skurup Artikeln publicerades

Den 25-åriga kvinnan sålde husbilar, båtar och bilar. Annonserna låg utlagda på Blocket på internet och inbringade cirka 500 000 kronor. Några bilar eller båtar såg köparna aldrig röken av.

Enligt åklagaren ska Skurupkvinnan under 2011 ensam eller tillsammans med andra ha erbjudit både bilar och båtar på internet utan att ha haft för avsikt att sälja något över huvud taget. På så sätt lurades sammanlagt ett 20-tal personer från olika platser i Sverige på belopp på allt från 60 000 kronor till 5 000 kronor i förskottsinbetalningar.

Eftersom kvinnan inte kunde ta ut hur mycket som helst från sitt eget konto lånade hon dessutom konton tillhörande närstående för att kunna genomföra bedrägerierna. Ett förfarande som åklagaren i tingsrättsförhandlingarna menade inneburit att hon utnyttja så kallade stulna identiteter och därmed också skadat de personer som fått skylta med sina namn i skumraskaffärerna.

Med hjälp av flera olika konton som kvinnan förfogade över sattes pengarna in på kontona. Enligt kvinnan tog hon i de flesta fallen själv hand om 40 procent av de insatta pengarna. De övriga 60 procenten säger hon sig ha lämnat vidare till andra icke namngivna personer.

Under huvudförhandlingarna hävdade kvinnan att en person "värvat" henne för jobbet med annonserna på Blocket. 25-åringen säger sig ha lämnat ut sitt kontonummer till den person som värvade henne. Uppdraget var att hålla koll på när pengarna kom in på kontot och lämna delar av dem vidare.

Tingsrätten går i det närmaste helt på åklagarens linje och menar att 25-åringen i 20 fall sysslat med bedrägerier. Eller med tingsrättens ord: "Det har varit fråga om en systematisk och planerad brottslighet". Att kvinnan handlat under inflytande av andra friskriver, enligt tingsrätten, inte henne från straffansvar.

Med undantag för ett inbetalt belopp på 125 000 kronor – som åklagaren inte kunde bevisa att kvinna tagit emot – anser tingsrätten att kvinnan gjort sig skyldig till grovt bedrägeri. Eftersom hon tidigare är ostraffad anser domstolen skyddstillsyn inom ramen för kriminalvården vara ett lämpligt straff för brottet.