Med en fot i nytt medielandskap

Skurup Artikeln publicerades

Publicera nyheter och andra artiklar i kortform i den publiceringskanal där ungdomarna finns och länka vidare till den egna nyhetssidan på internet.

Ungefär så kan man sammanfatta intrycken hos de 27 journalistelever på Skurups Folkhögskola som under en period arbetat med ett elevprojekt och webbtidningen Din diktatur på journalistlinjen på Skurups folkhögskola.

– Vi märkte att ungdomar mellan 15 och 20 år också är intresserade av utrikesnyheter, inrikespolitik och andra stora samhällsfrågor. Man måste bara leverera det på ett sätt som gör det lätt för dem att ta till sig och inte har ett språk som exkluderar dem, säger Simon Fridolfsson, som tillsammans med Felicia Frithiof utsetts till chefredaktörer i projektet.

Annorlunda

Normalt sett får journalisteleverna lära sig det journalistiska hantverket för papperstidningar, tv, radio och webb. Det blir nyhetsartiklar i Skurupsposten, i magasin och inslag i radion. Den här gången tyckte lärarna på skolan att årets journalistelever skulle jobba annorlunda.

– En kollega tyckte att vi skulle ge dem uppdraget att skriva för unga. De är så himla svåra att nå. Vi ville se om vi kunde fånga dem och då blev det nätet, berättar Maja Ljung, textlärare på skolan.

Rask takt

Sagt och gjort. Med hjälp av en 8:e klass från Liljeborgsskolan i Trelleborg satte journalisteleverna i gång med nyhetsproduktionen för de yngre medborgarna i samhället. I rask takt skapade eleverna en redaktion med underavdelningar. I stället för att kalla dem vid de mer traditionella namnen som familj, inrikes och utrikes döptes de olika avdelningarna istället till skola, omvärld, du och din fritid.

– Vi försökte förstå deras medievanor och kartlägga vilka nyheter de konsumerar och hur det flöde ser ut som de deltar i på internet. Vi kom snabbt fram till att vi skulle publicera oss på Instagram, säger Felicia Frithiof.

Det visade sig också att många av eleverna läser artiklar, eller tittar på nyhetsinslag på nätet efter att ha fått tips av vänner. Felicia Frithiof och Simon Fridolfsson drar slutsatsen att unga mediekonsumenter tror mer på vänner, än på en viss nyhetsförmedlare.

– Den här åldersgruppen är inte lojal mot ett visst varumärke eller ett visst mediehus. Snarare är det så att man följer vissa skribenter som man har förtroende för och man litar väldigt mycket på sina vänner, säger Felicia Frithiof.

Din diktatur

Kulmen på examensarbetet är en fullmatade webbsida kallad Din diktatur som produceras av journalisteleverna. Klassen producerar nu egna nyheter eller skriver om nyheter från andra nyhetsförmedlare och publicerar dem på Instagram med bild och text.

Nyheterna dyker upp i Instagramflödetmed en kvadratisk bild med rubrik och ingress inlagd samt en kort text och en länk till folkhögskolans egen webbsida för dem som vill läsa mer. Första sidan ser ut precis som det flöde som sker på Instagram, men innehåller också ljudinslag och rörliga bilder.

– Jag tror att det är så här framtidens journalister kommer till att jobba, säger läraren Maja Ljung och skrattar.

Webbsidan Din diktaturupphör som webbsida och nyhetsförmedlare efter att elevprojektet avslutats.