Miljöpartiet vill rättvisemärka Skurup

Miljöpartiet vill göra Skurup till en "fairtrade city".

Skurup

I en motion till kommunfullmäktige föreslår de flera steg mot en mer rättvis kommun. Bland annat vill de att kommunen inom sina avtal ska erbjuda så många fairtradealternativ som möjligt.

-Det är dags för Skurup att ta nästa miljömässiga och etiska steg, säger Göran Pettersson som tillsammans med Maria Ivansson ligger bakom motionen.

Han tror att förslaget kommer att bli väl mottaget.

-Fairtrademärkningen är viktig för att den bidrar till en mer rättvis värld och en bättre miljö, säger han.

Göran Petersson tror att mycket av arbetet ligger i kommunens avtal.

-När upphandlingsavtalen går ut så är det viktigt att få med fairtradealternativ i de nya.

Andra åtgärder som miljöpartiet tar upp i sin motion är att kommunen ska sätta upp en målsättning för etisk konsumtion och upprätta en handlingsplan för att nå diplomeringen.

Det finns i nuläget 48 fairtrademärkta kommuner i Sverige varav tre i Skåne - Malmö, Lund och Landskrona. Diplomeringen har funnits i Sverige sen 2006.

Motionen kommer att tas upp på nästa kommunfullmäktige, den 26 mars.