Mobilförbud är en het valfråga

Skurup Artikeln publicerades

Mobilförbud i skolorna och nolltolerans mot skolk har dykt upp som heta valfrågor i Skurup. En lång rad partier har med frågorna i sina valmanifest. Men hur är det, har skolorna inte redan mobilförbud och nolltolerans?

Moderaterna vill ha mobilfri skoltid och nolltolerans mot skolk, Sverigedemokraterna vill förbjuda användning av mobiltelefoner under skoltid, liksom Skurupspartiet.

Liberalerna skriver i sitt valmanifest att de vill ha mobilfria lektioner för ökad studiero och Socialdemokraterna skriver i sitt riksomfattande valmanifest att de vill införa mobilförbud i grundskolans klassrum, också med hänvisning till studiero.

Men hur ser det ut på Skurups skolor, har alla inte redan mobilförbud och nolltolerans mot skolk?

YA har ringt runt till skolorna för att höra efter hur det ser ut.

Mackleanskolans biträdande rektor Mikael Persson säger att de tillsammans med eleverna har tagit beslut om några grundläggande regler på skolan och att mobilförbud under lektionstid är en av dem.

– Vi har mobilskåp i varje klassrum där eleverna lägger sina mobiler omgående när de går in i salen. De får tillbaka dem när de går ut igen. Skolk är ingenting som tolereras. Samtidigt måste man väl säga att det ju inte fungerar så att bara för att man har nolltolerans mot skolk så blir det så. Det är något vi måste arbeta med.

Alléskolan, rektor Johanna Lindgren:

– Vi har olika regler för f-5 och för högstadiet. De yngre eleverna lämnar in sina mobiler på morgonen och får dem tillbaka när skoldagen är slut. Behöver de ringa får de naturligtvis använda dem, men det är sällan. Högstadieeleverna lämnar ifrån sig mobilerna under lektionstid, de har mobilfickor till det i varje klassrum, men de får använda dem under rasterna. Självfallet är skolk ingenting som tolereras, att eleverna är närvarande är prio nummer ett på en skola. Överstiger frånvaron en viss nivå kopplas elevhälsa, vårdnadshavare med mera in och det görs en utredning.

Hallenborgskolan, rektor Carolina Thornström:

– Vi har inskrivet i ordningsreglerna att mobiltelefoner måste lämnas in på morgonen, sedan får eleverna tillbaka dem på eftermiddagen när de går hem. De har alltså inte tillgång till sina mobiler under dagen. Den digitala teknik de behöver kan vi förse dem med. Skolk har vi noga koll på och allt som misstänks vara skolk följer vi noga upp, tar kontakt med elevhälsa med mera.

Östergårdsskolan, rektor Åsa Kilden:

– Vi har nolltolerans mot skolk och arbetar systematiskt för att motverka frånvaro. Regler kring mobiltelefoner ser nog olika ut på olika skolor. På Östergårdskolan låser eleverna in sina mobiler när de kommer till skolan. De använder dem inte under skoltid eller under fritidstid. I skolarbetet använder eleverna istället I-pads och datorer som lärverktyg.

Mölleskolan, rektor Maria Appelgren:

– På Mölleskolan ska eleverna lämna in sina mobiler på morgonen och hämta dem när de går hem (de förvaras i en låst låda). Skolk har aldrig tolererats vad jag vet. Det har väl alltid varit nolltolerans. Jag har jobbat inom skolan i 30 år.

YA lyckades inte nå June Rosengren, Slimmingeby skolas rektor, eller Christin Stigborg, rektor för Rutgerskolan och Mariaskolan, på fredagen för en kommentar om hur de gör.