Sänkta bidrag – inte bara hos privata förskolor

Skurup ,
Arkivbild.
Foto: Larsen,Håkon Mosvold
Arkivbild.

I fredagens artikel om den privata förskolan I ur och skur i Slimminge kan det uppfattas som om endast de privata förskolorna fått sänkta bidrag. Så är dock inte fallet.

Sänkningen gäller även kommunens egna verksamheter. Pengen per barn som fördelas till de fristående förskolorna motsvarar den peng som även kommunen har att fördela i sina egna verksamheter.

De fristående skolorna får dessutom ett tillägg för administrativa avgifter som ersättning för momsen.

– Vår plan som vi jobbar efter är att göra strukturella förändringar och skapa kostnadsbärande enheter för att kunna bygga upp långsiktighet och kunna ge kommunala som privata skolor och förskolor bra förutsättningar för kvalitet och långsiktig planering, säger Åsa Ekblad (M), ordförande i skol- och utbildningsutskottet.

Åsa Ekblad förklarar också att det just nu pågår ett intensivt arbete med att göra rejäla strukturella förändringar för att slippa dra ner på kärnverksamheten. Bland annat handlar det om att alla kommunens enheter ska få en ekonomi som håller för att kunna ha den bipersonal som behövs i form av elevhälsa, specialpedagoger, elevassistenter och så vidare.