Rester av gammal bensinmack hittad

Skurup Artikeln publicerades

Resterna av en gammal bensinmack har hittats på Kyrkogatan i centrala Skurup. Det är i samband med upprustningen av gatan som en drivmedelstank på mellan 3 000 och 5 000 liter hittats nergrävd i gatan.

-Det handlar inte om ett miljöbrott eftersom den inte orsakat någon skada – varken uppsåtligen eller beroende på oaktsamhet, säger Felicia Dobos, förvaltningschef på miljö- och byggenheten på Skurups kommun.

Den besiktning av tanken som gjordes på fredagsförmiddag visade att inga synliga föroreningar läckt ut i marken runt cisternen. Prover har dock tagits på såväl innehållet som på de omgivande jordmassorna. Även om proverna inte analyserats finns det – enligt de experter som fanns på plats under fredagen – inget som tyder på att mark eller vatten förorenats.

Det var i samband med att kommunens entreprenörer arbetade med upprustningen av Kyrkogatan som upptäckten av den gamla oljetanken gjordes. Tanken hittades en bit under gatunivå i höjd med den plats där El-giganten tidigare låg.

Fyndet ledde till att bensin- och oljebolagens miljösaneringsföretag, Spimfab, kontaktades av Skurups kommun. Den gamla macken som tidigare fanns på platsen lades ner 1985, men finns med på Spimfab lista över objekt som ska undersökas för en eventuell sanering.

Planen var att tomten skulle granskas under hösten. Eftersom kommunens entreprenörer har grävmaskiner på plats valde Thomas Bengtsson, projektledare på Spimfab, att agera direkt. Han uppskattar att tanken grävdes ner under 50- eller 60-talet.

-Det finns kanske en kubikmeter vätska i tanken och vi misstänker att det är bensin blandat med vatten. Det kommer vi att suga upp det, men den ligger så illa invid ett hus att det förmodligen är grävtekniskt omöjligt att ta bort den. Vi kan inte sponta upp här för miljontals kronor för en liten tank. Den får ligga kvar. Förmodligen kommer vi att sandfylla den, säger han.

Vem som grävt ner tanken är inte med säkerhet fastställts. Spimfab säger sig sakna uppgifter på vilket bensinbolag som eventuellt kan ha ansvarat för tanken. Det går därför inte heller att utesluta att cisternen kan ha tjänat som oljetank för en värmepanna.

-Det viktigaste är att vi nu tar hand om detta på bästa sätt, säger Felicia Dobos.

Kostnaden för saneringen stannar i princip på Spimfab, vars arbete i sin tur finansieras av ett antal bensinbolag i Sverige.