Sanering påbörjad efter läckage

Skurup Artikeln publicerades

Lastbilar med 400 kubikmeter förorenad jord blev resultatet av ett dieselutsläpp på en gård i Skurup. Men det är bara första etappen. Två veckor verkar saneringsarbetet att ta innan marken är säkrad.

– Troligen blir vi klara någon gång under nästa vecka, säger Hans Persson, miljökonsult på MST SYD AB, entreprenörfirman som står för saneringen.

Det var när pumphandtaget från en bränslecistern inte löste ut som cirka en halv kubikmeter diesel hamnade på marken istället för i den mobila tanken den skulle överföras till.

Bränslet rann då ner i en intilliggande damm men förorenade även delar av marken. Olyckan som inträffade i slutet av förra veckan kom kommunens miljöinspektör Sophie Hedenskog till känna redan samma dag. Det efter att ägaren själv anmält händelsen till kommunen. Hon är glad att saneringsarbetet kunnat starta i tid.

– Hade anmälan dröjt en vecka så hade dieseln kunnat hamna i sjön som har ett rikt djurliv, säger hon.

Dammen som blivit förorenad är förbunden med Näsbyholmssjön och behöver ha ett utlopp till sjön för att inte svämma över. Den ursprungliga förbindelsen till Näsbyholmssjön är nu pluggad och saneringsfirman har installerat ett mindre reningsverk med bland annat oljeavskiljare och sandfilter som renar vattnet innan det kan ledas vidare till sjön.

Saneringen, som beräknas vara klar i nästa vecka, innefattar både grävarbete och kontinuerliga analyser av dammens utloppsvatten. De förorenade jordmassorna kommer att fraktas till SYSAV:s destruktionsanläggning i Malmö.