Siws första agenda: Avskaffa sig själv

Skurup Artikeln publicerades

Företagsnätverket Siw bildades så sent som i våras och tänker finnas kvar så länge behovet finns.

I samband med hundraårsfirandet av Internationella kvinnodagen den åttonde mars i år passade flera av Skurups kvinnliga företagare på att sluta sig samman i ett eget nätverk. Initiativet kom från Jeanette Bohman, Skivarps gästis, och Annika Dacke, Orera kommunikation.


Namnsdagsbarnet den åttonde mars, Siw, fick ge namn åt nätverket, som är ett av flera liknande nätverk som har startats runt om i Skåne de senaste åren.

– Jag tror att det illustrerar ett behov. Den främsta agendan ett kvinnligt nätverk har är att avskaffa sig själv. Om inte behovet finns söker man sig inte längre till oss, säger Annika Dacke.

Tanken är att skapa en verksamhet som leder till en större gemenskap mellan de lokala företagarna och som utgår helt från medlemmarnas behov. Därav arrangemanget "Våga vara entreprenör" (se ovan).

– Ett av behoven är att hitta och möta förebilder. Hur har den här människan lyckats? Vad kan jag göra för att få samma framgångar? säger Annika Dacke.

I nätverket blandas de sociala bitarna med de affärsmässiga. Det är lättare att göra affärer med folk som man känner och litar på.

Även om kvinnliga entreprenörer är på frammarsch i Skurup dominerar fortfarande de manliga stort. Knappt 25 procent av företagarna är kvinnor.