Skola anmäls – för mycket islamistisk litteratur

Skurup Artikeln publicerades
Skurups folkhögskola anmäls för att utsätta elever för överexponering av islamistiska böcker.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Skurups folkhögskola anmäls för att utsätta elever för överexponering av islamistiska böcker.

Skurups folkhögskolan har anmälts till Skolverket för att ha utsatt sfi-elever för en överexponering av islamistiska böcker. Men verket avskriver ärendet eftersom skolan inte anses ha brutit mot kraven vad gäller religiösa inslag.

Folkhögskolans sfi-utbildning hålls i flera olika lokaler, bland annat hos det muslimska studieförbundet Ibn Rushd̈ i Malmö.

Enligt anmälan utsätts elever som läser svenska för invandrare (sfi) i lokalerna för en överexponering av islamistiska böcker, tidningar och informationsblad. Anmälaren ser det som en kränkning att inte kunna värja sig mot islams religiösa propaganda. Många elever är icketroende eller har en annan tro och känner ett obehag av att behöva vistas i dessa religiösa lokaler.

Anmälaren önskar att Skolinspektionen ska se över det ekonomiska bidrag till folkhögskolan eftersom anmälaren anser att mängden religiös litteratur strider mot skollagen och föreskrifter när det gäller religiösa inslag och symboler i undervisningslokaler.

Skurups folkhögskola svarar till Skolverket att skolan ägs och drivs av en ideell organisation som är politiskt och religiöst obunden och fri från yttre styrning.

Under 2017 har skolans verksamhet i Malmö inletts i hyrda lokaler, hos Studiefrämjandet samt hos studieförbundet Ibn Rushd, som har lokaler vägg i vägg med varandra.

Folkhögskolan planerad dock för att hitta egna lokaler redan i början på 2018.

Båda anmälaren och folkhögskolan har skickat in bilder på de bokhyllor som finns i Ibn Rushds lokaler.

Skolverket har beslutat att avskriva ärendet då det visat sig att Skurups folkhögskola inte har brutit mot författningarnas krav vad gäller religiösa inslag.

Och när det gäller ärendet om rätten till statsbidrag prövas inte det. I övrigt avslutas ärendet.