Skurups sparbank stänger i Rydsgård

Skurup Artikeln publicerades

Sparbankens kontor i Rydsgård läggs ner. Från och med den 13 februari nästa år hänvisar Skurups sparbank sina kunder i Rydsgård till det enda kvarvarande kontoret i Skurup.

– Vi behöver samla våra resurser i Skurup och vi tror också att det blir bättre för våra kunder. De får tillgång till vår kompetensbank samlad under ett tak. Det är inte så långt att åka heller. Det handlar ju bara om några kilometer, säger Sara Calmram, marknadschef på Skurups sparbank.

Skurups sparbank konstaterar att kundernas behov har förändrats. Enligt Calmram har det inneburit ökade krav på avancerad rådgivning. Den kontanthantering man tidigare haft i Rydsgård lades ner under 2012.

Kommande rekommendation kring säkerheten från Svenska bankföreningen gör att det två man starka kontoret Sparbanken har i Rydsgård hade behövt förstärkas med ytterligare en banktjänsteman. Kontoret anses inte bära en sådan kostnadsökning.

– Det är inte avgörande. Det är den minskade kundtillströmningen som ligger bakom beslutet. Till detta kommer rekommendationen om att antalet anställda ska uppgå till tre personer vid varje kontor. Det är en samlad bedömning som vi gör, säger Calmram.

Flyttas till Skurup

De två personer som för närvarande tjänstgör vid kontoret i Rydsgård flyttas till kontoret i Skurup. En av dem har redan börjat sin tjänstgöring i centralorten.

– Vi säger inte upp någon personal. Vi har användningen för dem här, säger Calmram.

Genom att kunderna till Skurups sparbank får en ökad möjlighet till rådgivning och en breddad kompetens anses nerläggningen också komma småspararna till del.

– Besparingen är bra för banken, för vår vinst och för den utdelning till lokalsamhället vi gör varje år. Gör vi ingen vinst kan vi inte dela ut några pengar heller, säger Sara Calmram.

I linje med sparbankstraditionen delade banken nyligen ut en miljon kronor till enskilda personer och föreningar i Skurup. På så sätt gav man flera en chans att förverkliga, eller åtminstone påbörja, en vision eller idé. Samtidigt redovisade banken vid halvåret i år en vinst på cirka 13 miljoner kronor.

– Det skrivs mycket om att bankerna tjänar väldigt mycket pengar på sina kunder. Vi är en liten bank och gör inte det. Vi har inte de volymerna som de större bankerna har. Det är därför vi behöver effektivisera för att kunna fortsätta var en liten lokal bank.

De möjligheter till kontantuttag som i dag finns i Rydsgård berörs inte av nerläggningen. Automaten kommer att finnas kvar även efter februari nästa år.