Stöd till föräldrar ger trygga barn

Skurup Artikeln publicerades

Det är tufft att vara förälder. Många söker ändå inte hjälp förrän de har fått riktigt stora problem. Men det går att få råd och stöd långt tidigare. Nu drar Skurups kommuns uppskattade föräldrautbildningar igång igen.

Skurup började med så kallade Copeutbildningar redan 2004. Inom kommunen finns det i dag såväl pedagoger och specialpedagoger som socialsekreterare och skolvårdspersonal med Copekompetens.

Det är en kanadensisk föräldrautbildning som har översatts och anpassats till svenska förhållanden. Metoden bygger på gruppdynamik och vinner därför på många deltagare.

Utbildningen i Skurup är åtta veckor lång, med en träff på två timmar varje vecka. Deltagarna delas in i mindre grupper, som är de samma utbildningstiden ut. Utifrån filmer som presenterar olika vardagssituationer förs diskussioner både inom och mellan grupperna.

– Det ger så mycket mer att själv komma fram till saker och ting i diskussion med andra än att någon annan talar om för en hur man ska göra, säger Viktoria Hansson Jonsson, samordnare för Cope i Skurup.

Vardagsproblem

Det handlar just om de små problemen i vardagen, de som alla ställs inför någon gång. Om dessa situationer hanteras på ett vettigt sätt kan de stora problemen och konflikterna förhoppningsvis undvikas.

– Grundtanken är ”good enough”, att skapa självtillit hos föräldrarna. Barnuppfostran är väldigt känsligt. Vi går och utbildar oss för mycket annat, men att bli förälder ska man liksom bara greja, och det finns prestige i det, säger Viktoria Hansson Jonsson.

I dag erbjuder Skurup tre föräldrautbildningar: Småbarnsliv, som visserligen inte är Cope men mycket snarlik, för föräldrar med barn mellan ett och tre år. Barn-Cope för föräldrar med barn mellan tre och tolv år. Tonårs-Cope, som introducerades i fjor och i år går in på omgång nummer två.

– Jag tycker att utbildningen är viktig. Det är så lätt att kapitulera som tonårsförälder och mena att barnen klarar sig själva. Det gör de ju delvis också, men de behöver fortfarande sina föräldrar på andra sätt.

Bättre självkänsla

Alla föräldrautbildningar går ut på att bygga relationer med sina barn, att få redskap att ta till som inte kränker barnen. Föräldrar som inte är frustrerade, utan trygga i sin roll, skapar bättre självkänsla hos barnen, påpekar Viktoria Hansson Jonsson.

– Jag är övertygad om att med trygga föräldrar får vi trygga barn, och är man trygg som barn och ton­ åring är man bättre rustad att stå emot saker och ting.