Sturups flygplats beredd att ersätta fiskare

Skurup Artikeln publicerades

Flygplatschefen för Malmö airport, Peter Weinhandl, medger utan omsvep att ägaren till flygplatsen, statliga Svedavia, ska kompensera Abbekåsfiskaren Per-Erik Persson för att han inte längre kan fiska i de förorenade sjöarna.

– Jag har en arbetsgivare som jag känner tar fullt ansvar för det, sen är det väl alltid så när det gäller pengar att det ska finnas en rimlighet i kraven, säger han.

Vad som är rimligt eller orimligt i yrkesfiskaren Per-Erik Perssons krav vill flygplatschefen inte gå in på. Ärendet har hanterats av Svedavias juridiska experter och Peter Weinhandl säger sig inte ha suttit med i de diskussioner som förts med Persson.

Bakgrunden är de brandövningar som flygplatsens räddningstjänst genomfört på flygplatsen. Brandskummet innehåller ämnen som är farliga för människor och vattenlevande varelser och som läckt ut i Börringe­sjön och Fjällfotasjön strax söder om flygplatsen.

Sjöarna har sedan 1971 arrenderats av Per-Erik Persson som också gjort investeringar i både redskap och i utplanterad ål. När länsstyrelsen 2011 insåg att fångsterna innehöll för höga halter av gifter från brandövningarna stoppades försäljningen av den fisk Persson landat och intäkterna rasade. Enligt Perssons egna uppgifter har han sedan stoppet gått miste om 1,2 miljoner kronor i uteblivna intäkter.

Som kompensation vill Persson nu ha närmare fyra miljoner kronor av Svedavia som ersättning för uteblivna inkomster sedan 2011 och för intäkter han beräknas få ett antal år framåt i tiden. Konfliktens kärna ligger i att komma överens om storleken på de framtida intäkterna. Hittills har parterna inte kommit överens och nu har Per-Erik Persson tröttnat och stämmer staten på pengarna.

Efter att Svedavia uppmärksammats på miljögifterna i brandskummet upphörde man med användningen. Den plats som använts vid brandövningarna flyttades också för att undvika att farliga ämnen läcker ut i de närbelägna vattendragen.

– Det är fruktansvärt tråkigt. Den fisken han fiskar gillar jag också. Det finns människor som inte tar ansvar för sina handlingar, men det tycker jag faktiskt att vi har gjort och också gör, säger Weinhandl.

Flygplatschefen ser nu helst att striden mellan staten och yrkesfiskaren från Abbekås avgörs av mark- och miljödomstolen i Växjö. Peter Weinhandl upprepar att han inte vill kommentera ersättningsbeloppets storlek, men menar att det ska täcka inkomstbortfallet.

– Jag vill inte ge mig in i den typen av polemik. Han har haft en intäkt från det och han har gjort investeringar och köpt redskap och sådant. Det kan han ju inte använda nu och det är klart att han ska få ersättning för det, säger han.