Tälthall ska inrymma torskodlingen i Hörte

Skurup Artikeln publicerades

En tälthall på 10 gånger 20 meter. Så kommer projektet att odla torsk i Hörte hamn se ut till det yttre.

Som YA kunde berätta för några veckor sedan kan Hörte få den första torskodlingen i landet.

Nu begärs dispens från strandskyddet för att resa en tälthall i hamnen. Den är tänkt att ligga på den östra sidan ungefär vid bron över hamnbassängen.

Måtten är angivna till 10 gånger 20 meter samt tre meter högt.

Fastighetsägaren Hörte hamnförening har redan medgett placeringen.

Enligt ansökan från AB Allan J akvakultur har också närmaste grannen ställt sig positiv så länge havsutsikten inte påverkas. Vilket inte ska ske med det föreslagna alternativet.

I ansökan sägs att det på marken i dag finns två skjul för förvaring av fiskeredskap. Verksamheten i tälthallen beräknas pågå under cirka ett och ett halvt år.

Det är nu länsstyrelsen som ska ta beslut om projektet får dispens från strandskyddet.

Satsningen syftar till att skapa en demonstrationsanläggning för torskodling.

Inledningsvis handlar det om att odla fram sättfiskar på land. Därefter blir det kassodlingar i havet.

Tänkt start är efter sommaren. Går allt som planerat kan de första odlade fiskarna vara klara för försäljning hösten 2010.