Trygghetsboende en säker satsning

Skurup Artikeln publicerades

Trygghetsboende är ordet för dagen. Under de kommande tre åren väntas Skurup få omkring 100 nya hyresrätter. Tre bolag gör varsin satsning och i samtliga fall ingår just trygghetsbostäder.

Leny Fastighets AB bygger 32 nya hyresrätter mitt emot Mackleanskolan. Skurupshem planerar för lika många hyresbostäder i kvarteret Bengt. Bösarp grus & torrbruk vill bygga 40-50 hyreslägenheter i kvarteret Anna.

Samtliga satsningar har varit på tapeten länge. De två sistnämnda är dessutom omstridda med överklaganden som följd, medan Leny redan är i full gång med sitt bygge.

-Där blir det inflyttning nästa år. De har redan gjutit plattan, säger Skurups kommuns planarkitekt Jennie Luthander.

Stor efterfrågan

Gemensamt för de tre projekten är att delar av de nya hyreshusen används till trygghetsbostäder.

Enligt Skurupshems vd Anders Nilsson finns det en stor efterfrågan på sådana lägenheter, som innebär ett tryggare boende för personer över 70 år. Det visar inte minst den enkät om trygghetsboenden som Skurupshem lät göra för ett tag sedan.

Men det finns även ett annat gott skäl att satsa på trygghetsbostäder: pengar.

Statliga medel

I dag finns det inga subventioner för hyresrätter. Kommunen har ingen rätt att gå in med finansiering, till exempel genom kommunal borgen.

-Man kan inte peka med hela handen och säga åt byggbolagen att bygga 50 nya lägenheter, säger Skurups kommunjurist Bengt Hagberg.

Med trygghetsbostäder är det en annan sak. Där finns det statliga medel att söka, visserligen kvoterade men trots allt existerande.

Anders Nilsson medger att det skapar bättre ekonomi för byggprojekten.

-Det nybygge vi planerar nu kan få 2,4 miljoner kronor för 20 lägenheter och en gemensamhetslokal. Det bidraget är inte helt oväsentligt, säger han.

Färdigt 2014

Skurupshems projekt i kvarteret Bengt har dragit ut på tiden sedan en leverantör överklagat upphandlingen av bygget, men det beräknas komma i gång till våren och troligen stå färdigt 2014.

Överklagandet av den nya detaljplanen i kvarteret Anna avslogs nyligen av länsstyrelsen. Beslutet har inte vunnit laga kraft, så det är inte omöjligt att ärendet drivs vidare till högre instans. Kommunen räknar ändå med att bostäderna är inflyttningsklara 2015.

Enligt Bengt Hagberg ger det en viss spridning, som inte är helt fel.

-Det blir tajmat på ett sätt som gör att marknaden förhoppningsvis inte blir mättad.