Värvning på Naturens dag

Skurup Artikeln publicerades

Är det verkligen sant att grävlingen biter tills det knakar? Antagligen. Det sägs ju att man ska ha något med sig i fickan att krasa med om man skulle bli attackerad, blev svaret från den samlade expertisen på djur och natur på Naturens dag i Folkets park i Skurup på lördagen.

Lyckligtvis hade ingen av dem fått tillfälle att specialstudera just en grävlings bitvanor. Annars var den samlade kompetensen stor under arrangemanget. Förutom huvudansvariga Naturskyddsföreningen i Vemmenhögsbygden fanns också bland andra kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd, KFV katastrofhjälp fåglar och vilt, Djurens rätt och Fältbiologerna på plats för att svara på frågor. Men kanske framför allt för att värva medlemmar. - Ja, det handlar mest om att vi ska få en chans att visa upp oss. Vi har problem med att rekrytera yngre människor till föreningen, och hoppas att Naturens dag ska locka dem, sa Roger Kennemo från Naturskyddsföreningen. Några av utställarna var skurupsavdelningar. Till exempel fanns Djurens rätt lokala förening på plats. Avdelningen har idag 120 medlemmar i Skurup som arbetar med att sprida information om hur människor behandlar djur illa på olika sätt. Djurens rätt hette ursprungligen Nordiska föreningen mot plågsamma djurförsök. Men när föreningen bestämde sig för att även verka för djur på cirkus, djurparker och i pälsindustrin bytte man namn. Fältbilogerna fick dock låna in en avdelning från Trelleborg eftersom Skurup inte har någon egen grupp ännu. Föreningen kom till Skurup inte bara för att värva nya medlemmar, utan också för att visa upp lite av det ekologiska sortiment som finns i matvaruaffärerna. Föreningen har 234 medlemmar vid senaste kontrollen. Kanske har de nu några fler efter att ha visat upp sig i Skurup.