Vindkraftspark till havs med 76 verk

Skurup Artikeln publicerades

Statliga Energimyndigheten pekar ut ett 76 kvadratkilometer stort område ungefär en landmil ut i havet söder om Abbekås. Myndigheten bedömer platsen lämplig att bygga 76 vindkraftverk på.

Förslaget är ute på remiss men möts redan nu av kalla handen av kommunledningen i Skurup.

– Vår vindkraftspolicy innebär att vi är negativa till en utbyggnad av vindkraften där. Dessutom respekterar vi inom moderaterna den folkomröstning vi hade om vindkraften 2002, säger Niklas Sjöberg, ordförande för kommunstyrelsen i Skurup.

Den elva år gamla folkomröstningen var dock en jämn tillställning. Först efter kontrollräkning kunde den sida som sade nej till mer vindkraften i kommunen utropas som segrare. Det är i princip också det valresultatet som ligger bakom kommunens vindkraftspolicy och som med stor sannolikhet resulterar i ett negativ remissvar till Energimyndigheten.

Gynnsamt

Det är Energimyndigheten som med utgångspunkt ifrån de direktiv man har från statsmakterna ännu en gång gått igenom vilka platser i Sverige som är gynnsam för vindkraft. Myndigheten betecknar området utanför Abbekås som riksintressant för vindkraft.

Liksom 2008 när den förra inventeringen presenterades pekas ett område strax söder om Abbekås ut som lämpligt för en vinkraftspark. Med hjälp av en beräkningsnyckel har Energimyndigheten räknat ut att 76 vindkraftverk med en årsproduktion om 684 GWh teoretiskt går att bygga cirka en landmil ut i havet.

I den inventering som myndigheten löpande genomfört har områdets storlek dock minskat från 405 kvadratkilometer – som angetts i tidigare förslag – till 76 kvadratkilometer.

Tar hänsyn

Energimyndigheten ska enligt uppdraget stärka vindkraftens roll genom löpande uppdateringar och den nu aktuella remissomgången är ett led i detta. Myndigheten menar själv att den senaste revideringen tar hänsyn till spridd bebyggelse och avstånd till region- och stamnät vid utpekandet av lämpliga områden.

Liksom Skurups kommun är länsstyrelsen i Skåne negativ till att bygga vindkraft på det aktuella området. Hanna Elgåker är planhandläggare på länsstyrelsen. Hon vill inte föregripa länsstyrelsens remissvar, men konstaterar att länsstyrelsen måste göra fler övervägande än slå fast att området är riksintressant för vindkraft.

Riksintresse

Senaste den 15 februari ska Skurups kommun ha lämnat svar på Energimyndighetens remiss gällande områden av riksintresse för vindbruk.

Därefter avser Energimyndigheten att revidera underlaget för att därefter ta beslut om vilka områden i Sverige som bedöms som riksintressanta för vindkraft.