Smedstorp

Dieselläcka kan ha nått grundvattnet

Smedstorp Artikeln publicerades

Det är fortfarande oklart om grundvattnet i Smedstorp förorenats med diesel efter lastbilsolyckan i december. Provresultaten är inte helt lätta att tolka.

I början av december välte en danskregistrerad lastbil på väg 11 och läckte ut 300-400 liter diesel i det vattenskyddsområde varifrån Smedstorp får sitt dricksvatten.

Den närmsta brunnen ligger bara 600 meter från olycksplatsen.

Pumparna från de tre dricksvattenborrorna stoppades så fort läckan upptäcktes, samtidigt som följderna av olyckan genast började utredas.

Provtagningarna bekostas av lastbilsföretagets försäkringsbolag, som också har kopplat in en miljösaneringsfirma.

Tills vidare får Smedstorpsborna sitt vatten från Gärsnäs i Simrishamns kommun i stället. Det är fortfarande oklart när de kan börja få sitt ordinarie vatten igen.

Den 30 december togs de sista grundvattenproverna i området.

– Det har börjat trilla in resultat, men vi har inte tolkat dem färdigt än, säger Christina Jönsson, VA-ingenjör på Tomelilla kommun.

Medan jordproverna tydligt och klart har varit fria från föroreningar, har grundvattenproverna varit svårare att analysera.

Christina Jönsson medger att det delvis beror på att hon och hennes kollegor är ovana vid att tolka den sortens prover.

– De var inte helt entydiga, om man säger så. Men vi vet inte om det är tecken på diesel eller något annat.

Hon hoppas råda klarhet i hur det förhåller sig under de närmaste dagarna.

Förhoppningsvis är grundvattnet inte förorenat, för annars väntar en kostsam och tidskrävande reningsprocess.

– Vi vill helst släppa på vattnet så fort som möjligt. Det är ju vattenbrist i Simrishamn, säger Christina Jönsson.

Det var på kvällen den åttonde december som lastbilen, som var lastad med 20 ton fisk, körde ned i ett dike och lade sig på sidan i närheten av Ingelsta kalkon.

Dieselläckan på den omgivande slänten upptäcktes i samband med bärgningen under den följande natten och morgonen.