Smedstorp

Grundvatten förorenat vid vattentäkt

Smedstorp Artikeln publicerades

Grundvattnet vid vattenskyddsområdet i Smedstorp är förorenat. Det visar de prov som tagits på vattnet efter lastbilsolyckan i december då 400 liter diesel läckte ut.

Men var föroreningen kommer ifrån är något av ett mysterium. Det är inte säkert att de kolväten som påträffats i grundvattnet kommer från olycksplatsen.

– De prov som tagits visar på en liten förhöjning av alifater, berättar miljöinspektör Magnus Malmström vid Österlens miljöförbund.

Alifater är kolväten som finns i bensin, diesel och eldningsolja, de är giftiga för människor och kan orsaka skador på det centrala nervsystemet.

Nu kommer man att slå ned nya rör i grundvattnet på fler platser för att kunna säkert säga varifrån föroreningen kommer.

– Vi har inte säkert kunnat härleda varifrån föroreningen kommer, säger Magnus Malmström. Det är inte alls säkert att det kommer från trafikolyckan.

I dag är vattentäkten i Smedstorp stängd tills vidare. Innan den åter tas i bruk vill man vara helt säker på att allt är under kontroll och att man spårat föroreningskällan.

Det som sätter myror i huvudet på Miljöförbundet är att det gjordes en omfattande sanering på olycksplatsen.

– Det grävdes bort 65 ton jord, säger Magnus Malmström. Vilket är mycket.

På Tomelilla kommuns hemsida skriver man att de prover som tagits på sanden vid olycksplatsen inte visar någon påverkan av diesel.

Efter att sanden grävts bort togs prover i gropen.

"Mätningen gav inget utslag och visade att all dieselförorenad sand avlägsnats från platsen", skriver kommunens va-enhet.

Va-enheten kommer att ge information löpande efterhand som provsvar på sand och vatten lämnas från laboratoriet, enligt hemsidan.

Men när YA frågar om prover på grundvattnet vill man inte närmare kommentera detta utan hänvisar till miljöförbundet som är den myndighet som har tillsynen.

Där hoppas man att provsvaren från de nya rören som slås ned i grundvattnet ska ge en klarare bild.

Samtidigt vill man kunna nå fram till ett resultat snart.

– Det har gått lång tid redan, säger Magnus Malmström. Men vi måste vara på den säkra sidan innan vattentäkten tas i bruk igen. Vatten är vårt viktigaste livsmedel.

Det var på kvällen den 8 december som långtradare lastad med 20 ton fisk körde i diket i närheten av Ingelsta kalkon.

300-400 liter dieselolja rann ut på marken

Olyckan inträffade i vattenskyddsområdet för Smedstorps vattentäkt. Den närmaste brunnen ligger cirka 600 meter från oljeläckan.

Pumparna till täktens borror stoppades som fort som läckan upptäcktes. I dag får Smedstorpsborna sitt vatten från Gärsnäs i Simrishamns kommun.

Ett saneringsföretag sköter undersökningen och provtagningen i området. Arbetet bekostas av åkeriets försäkringsbolag.