Smedstorp

Miljöfarligt avfalldumpat vid vattentäkt

Smedstorp Artikeln publicerades

Under 1980-talet dumpades miljöfarligt avfall i ett grustag på vattenskyddsområdet i Smedstorp.

En granne gör nu en anmälan om saken och menar att detta kan förklara varför grundvattnet är förorenat.

Enligt grannen har allt möjligt dumpats och även grävts ned i det gamla grustaget: kemikalier, skrot, byggavfall, emballage till bekämpningsmedel och oljebehållare.

Att saker dumpades i vattenskyddsområdet står utom allt tvivel.

I slutet av 1980-talet var saken en ärende för dåvarande miljönämnden i Tomelilla.

Nämnden förelade i augusti 1988 en företagare att plocka bort avfallet från platsen. Han fick en månad på sig.

Senare på hösten hade företagaren tagit bort bland annat oljetank, tomfat och oljebehållare.

Uppgiften om bekämpningsmedel tillbakavisade han. Nämnden tog prover men fann inga spår efter bekämpningsmedel.

Därefter avskrev nämnden ärendet. Någon sanering gjordes aldrig.

Detta fick kritik och nämndens beslut överklagades av föreningen ÖSBIF till länsstyrelsen, som avslog klagomålen.

Kommunen gör i dag bedömningen att dricksvattnet inte har påverkats av det som dumpades på 1980-talet.

– Vi tar regelbundna prover och har aldrig haft någon påverkan, säger va-ingenjör Christina Jönsson. Vi analyserar även ett 30-tal bekämpningsmedel.

Grannens anmälan om deponeringen har nu hamnat på länsstyrelsens bord. Myndigheten har öppnat ett ärende och ska undersöka om något brott har skett och om någon sanering behöver göras.

I dag ägs marken av Naturvårdsverket och är naturreservat. Verket skulle i så fall bli ansvarig för en eventuell sanering.

Platsen är i dag berömd för sitt rika grodliv, flera sällsynta arter finns i dammarna.