Osäkerheten sprids kring Ystad arena

Sport Artikeln publicerades

Arenaplanerna i Ystad riskerar att rivas upp. Enligt entreprenören NCC måste Ystad kommun skjuta till i runda tal 50 miljoner för att anläggningen ska kunna byggas. Just nu står hela projektet still.

Det har gått elva månader sedan det skålades i bubbel i kommunhuset på Österportstorg. Under festliga former presenterades det vinnande bidraget, Reflektion. Stolta arkitekter gratulerades av kommunens toppar och intervjuades av media.

Jerker Åkesson, fritidskonsulent på Ystads kommun och klubbarnas bollplank, satt själv med i jurygruppen och gladde sig extra mycket åt att förslaget vunnit gehör hos klubbarna.

– Det var väl bara i simsällskapet man inte var 100 procent nöjda. De hade velat ha tio banor och helst en 50-metersbassäng. Annars var det väldigt positiva tongångar från idrottsrörelsen.

Utrymmen och funktioner från det vinnande förslaget har redan bantats bort. Men nu kommer ytterligare ett hårt bakslag för arenavännerna.

NCC:s beräkningar har visat sig inte stämma med kommunens kalkyler och hela projektet har stannat av. Spaden skulle sättas i jorden i mitten av oktober men dyrbar tid har gått förlorad och byggstarten har skjutits fram.

Differensen på kommunens och byggherrens beräkningar ligger på i runda tal 50 miljoner.

Riskerar hela projektet att gå omkull?

– Som jag ser det finns det två vägar att gå, säger Jerker Åkesson. Antingen skjuter kommunen till pengar och trycker på startknappen eller så får hela det vinnande förslaget revideras. Den närmaste månaden blir avgörande.

Hur mycket försening pratar vi i så fall om?

– Ja, skulle kommunen skjuta till de pengar som behövs kan vi komma i gång efter nyår. Men ett nytt förslag, som ska ut på nya remissrundor, skulle försena projektet ytterligare ett halvår. Minst.

Hur skulle ett reviderat förslag uppfattas?

– Som något väldigt negativt. Besvikelsen blir stor. Vi kan inte krympa ytorna mycket mer, utan i så fall kommer viktiga funktioner att plockas bort.

Som vilka då?

– Då måste man titta på allt. Vi pratar bowling, läktare, bassänger, ja, man måste titta på allt. Men det är ingen process vi har gått igång med.

Hur kan man räkna fel på 50 miljoner?


– I vår kalkyl låg redan från början en felmarginal på 5–10 procent. Men den har ändå visat sig vara för optimistisk, det har blivit dyrare. Bland annat har bärkraften i det befintliga taket i Österporthallen visat sig vara sämre än vi hade trott. Det måste förstärkas eftersom ett nytt våningsplan ska byggas.

Är kommunen låst vid NCC eller skulle man kunna få mer för pengarna hos någon annan entreprenör?

– Det har jag svårt att tänka mig. NCC har byggt arenor i Halmstad, Skövde och Kristianstad och sitter på en oerhörd kompetens och erfarenhet. Det upplevdes som väldigt positivt när NCC fick entreprenörsskapet.

Vi står inför ett politiskt val om några veckor. Utvecklar arenan sig till en lokal valfråga?

– Ja, det tror jag definitivt. Man ska inte glömma bort att det har skapats oerhörda förhoppningar och förväntningar. Både bland klubbarna men även hos allmänheten. Det handlar om den största investeringen i Ystads historia och vi bygger för 40–50 år framåt i tiden. Det får inte bli någon halvmesyr.

– Men hittills har det varit väldigt tyst från våra politiker. De är försiktiga.

Handlar det om en onödigt exklusivt arena?


– Nej, verkligen inte. Vi vill att arenan blir ett landmärke, utan att för den skull få en exklusiv fasad. Det här är ett realistiskt bygge, anpassat för våra behov i Ystad. En mötesplats för kommunens invånare. Våra duktiga elitlag i handboll får bättre förutsättningar, men arenan är också avsedd för motion, rehabilitering, rekreation, underhållning och nöjen. Det är viktigt i sammanhanget. Vi bygger för allmänheten, för alla kommunens invånare.

Vilken är din magkänsla när det gäller utvecklingen?

– Jag vill inte spekulera i det. Men helt klart är att det måste till ett avgörande beslut den närmaste månaden.