Sverige & Världen

Alla åtalade i smugglingsnätverk får fängelse

Brott Artikeln publicerades

Huvudmannen i ett nätverk av människosmugglare med bas i Malmö döms till fängelse i två år och åtta månader. Även tre medhjälpare får fängelsestraff.

Malmö tingsrätt går på åklagarens linje och menar att det finns bevis för att de fyra gjort sig skyldiga till i stort sett alla åtalspunkter. De har tagit emot pengar för resor genom Europa och försett både barn och vuxna med falska pass och andra resehandlingar. Rutterna har sett olika ut. Slutdestinationen har i de flesta fallen varit Sverige.

Den 39-årige huvudmannen, som nekar till brott, döms bland annat för grov organisering av människosmuggling. Han åkte själv med på flera av resorna. Enligt bokningar som fördes fram som bevis mot mannen hade han 52 resdagar under 2014. Rätten menar att han under flera års tid utnyttjat utsatta personer i vinstsyfte när han tagit betalt för att ta dem till Sverige.

Förutom huvudmannen döms en man till ett års fängelse för grov människosmuggling och grovt vapenbrott. En kvinna och en man döms båda till fängelse i sex månader för grov människosmuggling.

Hur många som smugglats in i Sverige är oklart. De flesta har kommit via flyg från olika EU-länder till Köpenhamn och därifrån vidare med tåg till Sverige. Men vissa har också flugit till Arlanda och Landvetter.

Fakta

Fakta: Människosmuggling

Förra året väcktes 121 åtal om människosmuggling. Det kan jämföras med 59 åtal 2015 och 17 åtal 2014.

Så här säger lagen: "Den som uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, en annan EU-stat eller Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein döms för människosmuggling till fängelse i högst två år". Detta gäller brott av normalgraden.

Tingsrätten i Malmö betraktar huvudmannens brott som allvarliga och omfattande, och att brottet därför ska klassas som grovt.

Källor: Åklagarmyndigheten, utlänningslagen, Malmö tingsrätt

Visa mer...