Sverige & Världen

Kamp om torskfisket i Östersjön

Fiske Artikeln publicerades
Foto:Tryggve Karlsen

Rejäla minskningar behövs av torskfisket i Östersjön anser både fiskeexperter och EU-kommissionen. Men Danmark och Tyskland står emot.(TT)

EU-kommissionen har med stöd från forskarna lagt förslag om en minskning av torskfisket med nästan 90 procent i västra Östersjön och 40 procent i de östra delarna inför dagens fiskeministermöte i Luxemburg.

Från svensk sida ges tummen upp.

– Det är väldigt viktigt att vi får på plats en kraftig reduktion på torsken, både i västra beståndet men också i det östra, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) till Sveriges Radio på väg in till dagens möte.

Från danskt och tyskt håll anses dock EU-kommissionen – och forskarna – gå för långt.

– Jag anser att det är orealistiskt, för samhällsekonomiskt kan det leda till ett slut på fisket i västra Östersjön, hävdar tyske Christian Schmidt på väg in till mötet.

Sven-Erik Bucht befarar emellertid allvarliga konsekvenser om det inte blir en kraftig reduktion.

– Det är nödvändigt att vi tar tag i den här frågan, därför att om vi inte klarar av att reglera torskbeståndet så kommer det få katastrofala följder – att beståndet slås ut i princip. Det krävs en mycket kraftig reglering av detta, säger Bucht i Luxemburg.