Sverige & Världen

Kritik mot torskbeslut för Östersjön

Fiske Artikeln publicerades
Foto:Björn Larsson Rosvall/TT

EU:s beslut om torsken i Östersjön väster om Bornholm innebär ett sexfaldigt större fiske än forskarna rekommenderat. Nu finns en oro för att beståndet ska kollapsa. (TT)

Kvoterna för fisket i Östersjön 2017 bestämdes under EU:s fiskeministermöte på tisdagen. I fokus hamnade torsken, som fiskas i södra Östersjön. Ministerrådet beslöt om en 56-procentig minskning av fisket i beståndet väster om Bornholm, och en minskning med 25 procent öster om Bornholm.

I båda fallen hade EU-kommissionen föreslagit ministrarna att fisket borde minska ännu mer.

Inte förvånad

För det mest utsatta beståndet, väster om Bornholm, föreslog havsforskningsrådet Ices en mycket kraftig nedskärning, till bara 917 tons fiske 2017. EU-kommissionen fastnade för att rekommendera 1 588 ton. Men när ministrarna förhandlat färdigt blev kvoten 5 597 ton, vilket är sex gånger mer Ices ville se.

– Det är bekymrande, när Ices säger att beståndet är på en nivå där det finns risk för kollaps, säger Magnus Eckeskog, havsansvarig på Greenpeace.

Han är dock inte förvånad över EU-ministrarnas beslut.

– Jag trodde faktiskt att man skulle landa på en ännu högre kvot, säger Eckeskog.

Det är främst Tyskland och Danmark, som fiskar mycket torsk i beståndet väster om Bornholm, som motsatt sig den kraftiga minskning forskarna föreslagit. Där finns en oro för att yrkesfisket ska slås ut.

Fisket vill ta ansvar

Svenska yrkesfiskare tar de krympta torskkvoterna i Östersjön med fattning.

– Vi är ett EU-land och då får vi hantera det här på bästa sätt. Fisket tänker ta sitt ansvar för det här, och gör det bästa så att fiskare kan överleva, säger Tore Johnsson, som är vice ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation.

I beslutet ingår också en begränsning av fritidsfisket av torsk i Östersjön väster om Bornholm. Ingen fritidsfiskare får ta upp mer än fem torskar per dygn.

– Det är en oproportionerligt hård reglering av sportfisket, säger Markus Lundgren, fiskevårdschef på Sportfiskarna.