Sverige & Världen

Maxat Lab spås strålande framtid

Lund Artikeln publicerades
Maxlab IV:s direktör Christoph Quitmann, statsminister Stefan Löfven och kung Carl XVI Gustaf stänger dörren och öppnar därmed experimenten på Maxlab IV.
Foto:Tomas Nyberg
Maxlab IV:s direktör Christoph Quitmann, statsminister Stefan Löfven och kung Carl XVI Gustaf stänger dörren och öppnar därmed experimenten på Maxlab IV.

Skåne har fått en världsledande forskningsanläggning. Till glittrig show och tal av både kungen och statsministern invigdes ljusacceleratorn Max IV i Lund på tisdagen.

Kristaller, atomer och molekyler. Röntgenstrålarna i Max IV-laboratoriet har ett uppdrag: att göra det osynliga synligt. Olika typer av material kan få sina innersta egenskaper avslöjade när de belyses av MAX IV:s synkrotronljusstrålning.

– Man mäter avstånd, komposition och form av molekyler, säger Christoph Quitmann, direktör för Max IV-laboratoriet.

De praktiska användningsområdena är mångfacetterade. Forskning inom kemi, biologi, geologi, paleontologi och många fler kan ha användning av röntgenanläggningen.

Ljusacceleratorer är inget nytt. I Lund finns lång erfarenhet, sedan flera decennier tillbaka har Maxlaboratorier hjälpt forskningen framåt. Bakom konstruktionen av Max IV finns en del forskare som varit med sedan 1982 då Max I startades.

Nu tas ett nytt stort steg. Den stora anläggningen nära E 22 vid Lunds norra utfart är futuristisk i sin utformning och utgör en stark kontrast mot det klassiska skånska jordbrukslandskapet. Om sockerbetan en gång omvandlade förutsättningarna för lantbruket och livsmedelsindustrin ska Max IV göra detsamma inom flera forskningsfält.

Jesper N Andersen är vetenskaplig direktör på Max IV. Han beskriver den nya anläggningen som att gå från häst och vagn till bil. Modern teknik ska göra att prestandan blir upp till 20 gånger högre än i befintliga anläggningar. Många parallella försök kan göras samtidigt och kapaciteten är mångdubblad. För varje år ska anläggningen byggas ut och tillföras nya strålrör.

Finns det då några risker med MAX IV? Inte för omgivningen.

– Röntgenstrålning är farligt, det vet alla. Det är därför vi har betongväggar. Men när strålen är av är det helt säkert, säger Jesper N Andersen.

När statsminister Stefan Löfven höll sitt invigningstal inflikade han förhoppningar om att anläggningen ska bidra till nya innovationer och jobb.

I hög grad är det vad som förväntas när skattemedel och Wallenberg genom stiftelsedonationer finansierar en forskningsanläggning. Svensk skogsindustri är också med från start. Läkemedelsföretag och förpackningsföretag framhålls också som möjliga intressenter.

Men i huvudsak är MAX IV inte en kommersiell anläggning utan ett mycket avancerat forskningsverktyg. Den är till för att öka förståelsen om sådant vi har liten eller ingen kunskap om. Huvuddelen av forskare drivs i hög grad av nyfikenhet på sakernas tillstånd, grundforskning. Men även den typen av nya kunskaper kan på lång sikt skapa innovationer och tillväxt av ett slag som är svåra att förutse idag.

Max IV kommer att användas av forskare från Europa och övriga världen. Men inom de närmaste åren kommer flera liknande anläggningar att byggas. Konkurrensen om de bästa forskarna ökar. Och trots allt är det de mänskliga hjärnorna som avgör slutresultatet av forskningen.

Därför räcker det inte med avancerade anläggningar. Det behövs en attraktiv miljö runt omkring. Och för forskare kan det handla om att det finns många likasinnade på plats. Andra som med nya infallsvinklar kan bidra till att föra forskningen framåt.

I Lund kan de förutsättningarna finnas. Bara några kraftiga stenkast bort planeras för ett europeiskt mångmiljardprojekt: European Spallation Source, ESS. Också det är en form av supermikroskop. Men i den anläggningen studeras material på molekylär nivå med hjälp av neutroner. De två sätten kan komplettera varandra, menar Jesper N Andersen.

När ESS är planerat att stå färdigt 2019 är ett helt nytt internationellt forskningsområde klart i Lund. Mellan de två ska en forskningsby byggas. Omdiskuterade planer på en spårväg till området finns. Hela eller delar av institutioner vid Lunds universitet kan komma att flytta ut från centrum.

Max IV är imponerande. Men det är ändå bara början.

Fakta

MAX IV – Världsledande röntgenmikroskop

Vad: Max IV är ett synkrotronljuslaboratorium i världsklass. På MAX IV finns tre acceleratorer, en linjäraccelerator och två lagringsringar.

Den stora ringen har en omkrets på 528 meter. 
I linjäracceleratorn sätter man fart på elektroner så de närmar sig ljusets hastighet. De förs sedan in i lagringsringen där man böjer deras bana med hjälp av magneter. Ljuset leds ut till forskningsstationerna genom särskilda strålrör och det är här som experimenten sker. Olika material kan undersökas, ner på atomnivå.

Kostnad: 6 miljarder kronor när den är fullt utbyggd. 14 strålrör är finansierade. Anläggningen kan rymma dubbelt så många strålrör när den fullt utbyggd. Full kapacitet ska nås 2026.

Storlek: 50 000 kvadratmeter.

Finansiärer: Offentliga medel genom Vetenskapsrådet, 12 universitet, Vinnova och Region Skåne. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Regioner och universitet i Danmark, Finland och Estland har finansierat delar.

Konkurrens: MAX IV anses vara den världsledande anläggningen i sitt slag just nu. Men acceleratoranläggningar av liknande slag byggs på flera platser i världen. Enligt ledningen på MAX IV är forsknings- och utvecklingsuppdragen så många att det räcker till alla. Det gäller dock att få finansiering till forskningen.

Visa mer...