Sverige & Världen

Underkända betyg följer med

Utbildning Artikeln publicerades

En stor andel av de elever som fått underkända betyg i ett eller flera ämnen i årskurs 6 har fortfarande inte godkänt i alla ämnen när de lämnar grundskolan.

Skolverket, som följt upp den första kullen som fått betyg i både årskurs 6 och 9, drar slutsatsen att många elever inte fått tillräckligt med stöd – trots att det är en lagstadgad rättighet för alla som riskerar betyget F.

Av de närmare 15 600 elever som hade betyget F i ett eller flera ämnen i årskurs 6 var det nästan 9 100 elever som fortfarande inte hade nått upp till godkända betyg i alla ämnen när de gick ut årskurs 9 förra våren.

Omkring en fjärdedel av eleverna med F i ett ämne och hälften av eleverna med F i flera ämnen hade fått särskilt stöd under årskurs 8 och/eller 9. Trots det särskilda stödet hade en stor andel av dessa elever fortfarande F eller uteblivet betyg då de lämnade årskurs 9.