Tio hål – här vill Scandivanadium borra

Tomelilla Artikeln publicerades
Alunskiffer djupt ur berggrunden, i samband med Shells provborrningar vid Ry utanför Lövestad år 2010. Vid de nu aktuella provborrningarna vill Scandivanadium borra maximalt 125 meter djupt.
Foto: Ulrika Wangel
Alunskiffer djupt ur berggrunden, i samband med Shells provborrningar vid Ry utanför Lövestad år 2010. Vid de nu aktuella provborrningarna vill Scandivanadium borra maximalt 125 meter djupt.

Scandivanadium vill borra tre borrhål vid Bontofta norr om Fågeltofta, och ytterligare sju borrhål i trakterna söder och sydost om Onslunda. Det framgår av anmälningar om samråd enligt miljöbalken som företaget lämnat in till länsstyrelsen.

I samband med att företaget Scandivanadium Ltd tagit fram arbetsplaner för provborrningar efter vanadin, så har man också lämnat in anmälningar om samråd enligt miljöbalken till länsstyrelsen – där också arbetsplaner och kartor bifogats.

Och av de handlingarna framgår det att företaget nu i vinter vill göra tre provborrhål inom Fågeltoftaområdena, närmare bestämt i trakterna kring Bontofta, nordväst om Bondrum, och ytterligare sju borrhål inom det så kallade Killerödsområdet, på olika platser söder och sydost om Onslunda.

Scandivanadium Ltd skriver i sina arbetsplaner att man ska låta underentreprenörer i form av borrföretag utföra diamantborrningen, som planeras ta två-tre dagar per hål, med tolv timmars arbete per dag. Och som YA tidigare berättat uppger företaget i sina planer att de maskiner som används ”har lågt marktryck” och är att jämföra med lantbrukstraktorer i storlek, men med larvfötter.

När det gäller eventuell miljöpåverkan av provborrningarna, så framgår det också av ett mejl från Ystad-Österlenregionens miljöförbund till Tomelilla kommun att miljöförbundet nu fått besked från länsstyrelsen Skåne att alla provborrningarna bör anmälas enligt en paragraf i förordningen om miljöprövning, en paragraf som handlar om djupborrning.

Fakta

Tio hål i Killeröd och Fågeltofta

Inom området Killeröd nummer 1 planerar att Scandivanadium provborra med en så kallad diamantborrigg på fastigheterna Onslunda 9:11, Onslunda 10:2, Spjutstorp 1:10, samt Spjutstorp 2:21 och Spjutstorp 12:10 – på de två sistnämnda fastigheterna vill företaget borra två hål inom respektive fastighets marker.

Inom området Fågeltofta nummer 1 är alla tre provborrningshålen som företaget vill borra på en fastighet, Bontofta 15:17.

Visa mer...