Ännu ett utsläpp i Välabäcken

Tomelilla Artikeln publicerades

Ett utsläpp i Välabäcken upptäcktes under måndagseftermiddagen. Tidigare har flera utsläpp skett på samma plats i bäcken.

Enligt Räddningstjänsten var det en mindre mängd som rann ner i bäcken.

Räddningstjänsten var på plats strax efter klockan 17 för att sanera och begränsa skadorna av utsläppet som troligen var någon slags olja. En metalliskt skimrande vätska täckte vattenytan på ett par kvadratmeter. Samtidigt som en skimrande vätska sakta rann ut ur ett rör ner i bäcken.

Utsläppet kom från ett avloppsrör som mynnade ut i bäcken strax nedströms ankdammen vid Adelgatan i höjd med Folkets park.

– Det har varit flera utsläpp här tidigare, berättade personalen från Räddningstjänsten.

Och som ett tydligt bevis på tidigare utsläpp fiskade man upp en gammal läns som låg nersjunken i Välabäcken. Innan den nya länsen lades ut tvärsöver bäcken.

Räddningstjänsten kommer att rapportera händelsen till Miljöförbundet som kommer att undersöka utsläppet närmare. Och ta ställning till eventuell polisanmälan.

I Välabäcken finns det bland annat öring vilket anses som en populär sportfisk bland fritidsfiskare.

Utsläppet kom från den västra sidan av Välabäcken.

Bäcken rinner så småningom ner i Örupsån och vidare ner i Nybroån.