"Bokraft" som grönt alternativ till vindkraft

Tomelilla Artikeln publicerades

Planerna om en vindkraftpark mellan Ludaröd och Bontofta fick de kringboende att sätta kaffet i vrångstrupen. På fredag är Henric Piper från Högestad & Christinehof fideikommiss och Torgny Larsson (S) inbjudna hem till Malin Skinnar för att diskutera möjliga alternativ.

-Vi hoppas på ett förutsättningslöst möte där vi ställer oss frågan vad vi kan göra i stället för att vindkraft, säger Malin Skinnar.

Hennes Dalkulla Ängalänga, som gården och verksamheten kallas, är uppbyggt för kurser där stillheten, tystnaden och naturen utgör viktiga beståndsdelar. Något som hon vet att hon delar med fler av sina grannar.

-Syftet är att ha en positiv debatt och vi vill prata om glesbygden och dess människor, vilket helst borde göras på ett riksplan, säger hon.

Martin Stoltze är fotograf och naturguide och bor mellan Eljaröd och Lövestad. Han berörs inte på samma sätt men känner väl till området där de tre verken - med en totalhöjd på som högst 205 meter - är tänkta att byggas.

-Här är ett fantastiskt natur- och djurliv. Jag tycker man borde ta ett bättre samhällsgrepp, för med så stora verk, och där igenom landskapsförändringar, är det inte längre en lokal fråga. Dessutom har vi vindkraftprojekt lite överallt, säger Martin Stoltze.

Glesbygdsmöjligheterna är något som borde utnyttjas mer. Och de båda vill höja debatten ett snäpp, eftersom man upplever att den ofta blir platt och ensidig.

-Hur behandlar vi egentligen samhället och dess invånare? Invånarna på glesbygden är en resurs för alla, något vi vill medvetandegöra på ett riksplan. Vi har inte något emot vindkraft men vi tycker att man borde ha en samlad plan. Som det är nu når informationen om nya projekt heller inte ut till alla, säger Malin Skinnar.

Mänskliga kraftverk

Hon har lagt förslaget att göra en audiovisuell Richterskala för radikala ingrepp i naturen och har haft en del samtal med Ljudmiljöcentrum i Lund.

-De flesta som valt att bosätta sig här ute är både miljömedvetna och tänker förnybar energi men människorna här ute är mänskliga kraftverk. Det handlar om otroliga värden för ett samhälle och bygger på varje individs eld. Man bygger våtmarker på eget initiativ, odlar och skapar verksamheter och företag. Utan att det är politiker som drar i trådarna. Här ute finns kapabla människor och många jag känner har tre jobb. Det är överlevare och jag vågar inte rekommendera någon att flytta ut på landet när det ständigt poppar upp nya vindkraftplaner.

Genom att i stället satsa på "bokraft", och samla ett nätverk av resurser, kunde området med Christinehofs ekopark i spetsen generera större inflyttning, fler besökare och stärka verksamheterna. De menar att bokraft är ett grönt alternativ till vindkraft.

-En fråga som jag tycker är viktig är att få svar från människor som bor i området om "varför de valde att flytta hit?". De som har webbsida och verksamhet kan via nätverket lägga till sin webbadress med kort beskrivning och hur man hittar till dem, säger Malin Skinnar.

Båda tycker också att förvaltandet av landskapet är en viktig samhällsfråga.

-Runt 205 meter höga vindkraftverk är inga småsaker och efter detta blir det fler projekt på andra håll. Mark och skog har ägare, men landskapet är vår gemensamma plats och hur vi förvaltar det är en fråga för alla, säger Martin Stoltze.

De har stora förhoppningar om ett fruktbart möte på fredag.

-Och jag hoppas att de som bor i lokalområdet skickar in sina åsikter innan den 28 augusti till kommunen, för jag är säker på att både Högestads gods, Tomelilla kommun och länsstyrelsen har förmågan att lyssna, säger Martin Stoltze.