Bollerupselevers slutbetyg i topp

Tomelilla Artikeln publicerades
Rektorn Lena Tjellander med eleverna Johannes Nilsson och Emma Grönlund - som är stolta över sin skola.
Foto:Ulrika Wangel
Rektorn Lena Tjellander med eleverna Johannes Nilsson och Emma Grönlund - som är stolta över sin skola.

Bollerups snittbetyg för avgångseleverna i fjor var näst högst i Skåne. Med ett snitt på 15,1 låg skolan snäppet över genomsnittet i Lund.

Vad hade de elever som gick ut gymnasiet i fjor för slutbetyg i snitt runtom i landets kommuner? Den frågan har Skolverket tagit fram svar på, på uppdrag av en nyhetsbyrå. Det handlar alltså om elever som går i gymnasiet i en viss kommun - inte var de bor.

Och för Skånes del visar det sig att Tomelilla kommun ligger näst högst, före Lunds kommun som hamnade på tredje plats.

Snittbetyget i hela Sverige var 14,1, i Tomelilla är siffran 15,1, medan den för Lunds kommun var 14,6.

Och eftersom det bara finns ett gymnasium i Tomelilla kommun är det på Bollerups naturbruksgymnasium man kan ta åt sig äran.

Självklart spelar det in att Bollerup är ensam gymnasieskola i en liten kommun - och ett gymnasium med program som lockar elever från många andra delar av Skåne och Sverige.

Perstorps kommun som låg i topp i Skåne, med 15,3 i snitt, har en liknande situation - där har man ett industritekniskt gymnasium som också det har riksintagning.

Fast det finns nog ändå anledning att vara stolta för naturbruksgymnasiet. Nästan alla avgångseleverna i fjor hade minst betyget E i de gymnasiegemensamma ämnena.

Rektorn Lena Tjellander säger till YA att det säkert spelar in att skolan har et gott rykte.

– Sen är det såklart inget självgående lokomotiv. Lärarnas engagemang och relation med eleverna är helt avgörande för att eleverna ska nå goda resultat.

Att Bollerup har hög vuxentäthet har liksom internatets fritidsverksamhet också stor betydelse för skolresultaten, tror hon.

– Här är många vuxna ögon som uppmärksammar och bekräftar eleverna. Det ökar elevernas känsla av samhörighet och trygghet och ger trivsel, säger Lena Tjellander.

YA pratar också med några elever på skolan - som betonar att det dessutom finns en speciell anda och en stolthet över att man går på Bollerup.

– Lärarna här motiverar en att plugga, även om man inte varit så motiverad innan. Och det är speciellt att gå på en skola som folk sökt sig till från hela Sverige, säger Johannes Nilsson, som går tredje året på Bollerup och flyttat hit från Östergötland.

Emma Grönlund som också hon går tredje året på Bollerup tycker att respekt är ett viktigt begrepp för att förklara andan på Bollerup - som i sin tur bidrar till resultaten:

– Det handlar om respekt från båda håll, både från elever mot personalen och tvärtom.

Just nu förbereder sig Bollerup inför nästa helg. Lördagen den 28 januari med start klockan 13.10 är det dags för vårens öppet hus för den som är nyfiken på skolan, berättar Lena Tjellander.